• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 61
    Bugün Toplam : 99
    Genel Toplam : 564544

Ana Hatlarıyla Eski Çağ Anadolu Devletlerinde Asker Temini
(Outlines of Recruitment in Ancient Anatolian States )

Yazar : Murat KILIÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 71
Sayfa : 491-510


Özet
Eski Çağ’da Anadolu coğrafyasının tarihini şekillendiren birçok devlet kurulmuştur. Bu devletlerin öncelikli amaçları kuruldukları coğrafyada egemenliklerini sağlamlaştırmak, sonrasında ise dönemin ekonomik ve ticari merkezlerini ele geçirmektir. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için savaşmaya, savaşmak için de insan gücüne yani asker kaynaklarına ihtiyaç duymuşlardır. Fakat bölgenin nüfus potansiyelinin düşük olması nedeniyle, Anadolu için asker temini noktasında bazı kronik sorunlar mevcuttur. Anadolu devletleri, ellerindeki sınırlı insan gücünü mümkün olduğunca verimli bir şekilde kullanarak bu sorunu aşmaya çalışmıştır. Anadolu devletlerinin ihtiyaç duyduğu askerî gücü temin ettiği ilk yer kendi halkıdır. Bununla birlikte sınırların genişlemesiyle müttefiklerden de yardım alınmakta ve bağlı olan devletlerin yani vassalların insan gücünden de yararlanılmaktadır. Anadolu devletlerinin en güçlü oldukları dönemde uyguladığı en kompleks yöntem ise yenilen devletlerin halkının topraklarından sürülerek ülke içinde uygun yerlere iskân ettirilmesidir. Anadolu devletleri, asker teminini sistematik bir hâle getirmeye çalışmış ve bunun için uzun vadeli bir siyaset izlemiştir. Bu çalışmada Anadolu devletlerinin sınırlı insan gücünden nasıl güçlü ordular çıkarabildiği sorusunun cevabı ana hatlarıyla verilmeye çalışılmıştır.devletler bu sorunu aşmak için çeşitli yöntemlere başvurmuştur. Bu çalışmada Anadolu devletlerinin hangi yöntemler ile ve nasıl ordularına asker buldukları incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Asker temini, Anadolu devletleri, Hititler, Urartular, Eski Çağ.

Abstract
In the Ancient Age, many states established in Anatolian geography shaped its history. The primary political purpose of states that established in Anatolia is to consolidate their sovereignty in the Anatolia where they were established and then aim to capture economic and commercial centers of the period. To achieve this goal, war becomes necessary, and war requires human power, in other words, military recruitment. However, due to the low population potential of the region, there are some chronic problems recruiting soldiers in Anatolia. However, Anatolian states tried to overcome this problem by using their limited manpower as efficiently as possible. The first place where Anatolian states provide the recruitment sources their own people. As the states’ borders expand, it receives assistance from allies, and then the manpower of the affiliated states, namely vassals, is used. The method applied by the Anatolian states when they were at their strongest period and the most complex one was the expulsion of the people of the defeated states from their lands, and transfer them to a suitable place in the own country and resettlement. Anatolian states tried to systematize the supply of soldiers and pursued a long-term policy for this. This study tried to the answer the question of the methods that Anatolian states succeeded in generating strong armies from their limited manpower with the general outline.

Keywords
Recruitment, Anatolian states, Hittites, Urartians, Ancient Age.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri