• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 59
    Bugün Toplam : 92
    Genel Toplam : 564537

Edebiyat Tarihçiliği Açısından Ahmet Kabaklı’nın Türk Edebiyatı Adlı Eseri
(From the Perspective of Literary Historiography Ahmet Kabakli’s Turkish Literature )

Yazar : Muhammet Nuri CEYLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 71
Sayfa : 215-240


Özet
Başlangıçtan bugüne Türk edebiyatının geçirdiği safhalara, Türk milletinin düşünce dünyasının bir yansıması olan eserlere ve devirlere damga vuran şahsiyetlere, kısaca Türk milletinin kültürel hafızası olan dil ve edebiyat birikimlerine ilgi her daim büyük olmuştur. Tüm bu değerleri çeşitli tür ve tarzlarda kayıt altına alma ve gelecek kuşaklara bu vesikaları aktarma hususunda Divan Edebiyatı şairlerinin meydana getirdiği tezkireler büyük önem taşımaktadır. Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk edebiyatı tarihi yazma hususunda yapılan çalışmalarla birlikte, gerçek manada bir edebiyat tarihi oluşturmanın temelleri atılmıştır. Türkiye’de modern tarzda edebiyat tarihçiliği Mehmet Fuad Köprülü’nün çalışmalarıyla büyük bir ivme kazanmış, Köprülü’nün bu konudaki önemli inceleme ve araştırmaları Türkiye’de modern tarzda birçok edebiyat tarihinin kaleme alınmasının da önünü açmıştır. Modern tarzda hazırlanan ve Türk edebiyat tarihçiliği açısından kıymetli çalışmalardan biri de Ahmet Kabaklı’nın Türk Edebiyatı eseridir.

Anahtar Kelimeler
Mehmet Fuad Köprülü, Edebiyat tarihi, Ahmet Kabaklı, Türk edebiyatı.

Abstract
There has always been a great interest in the phases of Turkish literature from the beginning to the present, the works that are a reflection of the thought world of the Turkish nation and the personalities that mark the periods, in short, the cultural memory of the Turkish nation, the language and literature accumulation. In order to record all these values in various genres and styles and to leave these documents to future generations, the tezkire created by the poets of Divan literature are of great importance. In the last century of the Ottoman Empire and in the first years of the Republic, the foundations of creating a history of literature in a real sense were laid with the work on writing the history of Turkish literature. Modern-style literary historiography in Turkey gained great momentum with the work of Mehmet Fuad Köprülü, and important studies and researches on this subject paved the way for the writing of many modern-style literary histories in Turkey. One of the valuable works of Turkish literature in terms of Turkish literature is Ahmet Kabakli's Turkish Literature.

Keywords
Mehmet Fuad Köprülü, Literary history, Ahmet Kabaklı, Turkish literature

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri