• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 99
    Bugün Toplam : 104
    Genel Toplam : 564549

Nevzat Kösoğlu’nun “Geçmiş Zaman Peşinde Yahut Vaizin Söyledikleri” Kitabında Halk Kültürü Unsurları
(Elements of Folk Culture in Nevzat Kösoğlu's Book “Chasing Past Tense or What the Preacher Said’’ )

Yazar : Hatice BAŞKAPAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 71
Sayfa : 287-326


Özet
Konusu insan olan edebiyat, milletlerin yaşam şekillerinden, hayatı duyuş ve düşünüş tarzlarına kadar hemen her özelliklerini bünyesine alır. Bu yönüyle kültürel unsurların hem taşıyıcısı hem de koruyucusu olma özelliğine sahiptir. Hayatın aynası olarak değerlendirilen edebiyatın yaşama en yakın türlerinden biri şüphesiz anı türüdür. Bu türde verilen eserler; tarihe tanıklık etmekte, millî ve manevi değerler bütünü olan kültürün taşıyıcılığını yaparak yeni nesillerin geçmişle olan bağlarını güçlendirmektedir. Bu durum, anı türündeki eserleri halk bilimi açısından son derece önemli kılmıştır. Nitekim ilgili eserler halk kültürü yönünden eşsiz malzeme kaynağı olma özelliğine sahiptir. Nevzat Kösoğlu’nun kaleme aldığı “Geçmiş Zaman Peşinde yahut Vaizin Söyledikleri” adlı anı kitabı da halk kültürü malzemesi barındırması bakımından çok zengin bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Esere konu olan İspir ve yöresi, halk bilimi için eşsiz aynı zamanda bakir bir coğrafyadır. Bu coğrafyaya ait pek çok halk kültürü unsuru ilgili kitaba yansıdığı için kitap bu yönde incelenmeye çalışılmıştır. Eserin aranılan malzemeye uygunluğu, her satırında kasabaya dair maddi ve manevi değerler bulundurması yönü ortaya konularak halk bilimi açısından önemi aktarılmak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler
halk kültürü, anı incelemesi, anı ve halk kültürü, halk bilimi.

Abstract
Literature, whose subject is human, includes almost every feature of nations, from the way they live, to the way they hear and think about life. In this aspect, it has the ability to be both a carrier and a protector of cultural elements. Considered the mirror of life, one of the closest types of literature to life is undoubtedly the type of memoir. The works given in this genre bear witness to history, strengthen the connections of new generations with the past by being the bearer of culture, which is a whole of national and spiritual values. This has made memoir works extremely important from the point of view of folklore. As a matter of fact, the related works have the property of being a unique source of materials from the point of view of folk culture. Nevzat Kösoğlu's memoir, The Pursuit of the past tense or what the preacher said, is also a very rich work in terms of containing folk culture material. Ispir and its region, which are the subject of the work, are also a virgin geography unique to folk science. Since many elements of folk culture belonging to this geography are reflected in the relevant book, The Book has been tried to be studied in this direction. It was asked to convey the importance of the work from the point of view of folklore by revealing the suitability of the work for the material sought, the fact that it has material and spiritual values about the town in each line.

Keywords
folk culture, memoir review, memoir and folk culture, folk science.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri