• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 66
  Bugün Toplam : 264
  Genel Toplam : 452485

Timurlu Devletinde Kadın ve Statüsü
(Women and Status in The Timurid State )

Yazar : Tuba TOMBULOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 70
Sayfa : 375-400


Özet
Maveraünnehir’de kurulan Timurlu Devletinde kadının konumu, Moğol geleneklerinden çok daha eskiye Türk kültür mirasına dayanmaktaydı. Timurlu Hanedanı’nda kadınlar, özellikle soyağacı ve siyasi evliliklerin önemi nedeniyle toplumda kilit rol oynamışlardır. Savaş zamanı hükümdar ile seferde olan kadınlar, barış zamanları da elçiler ağırlayıp davetler vermişlerdir. Ayrıca hükümdar eşlerinin en önemli görevlerinden birisi de genç varislerin yetiştirilmesiydi. Bu husus başta Timur olmak üzere, devletin en önem verdiği konuydu. Timurlu kadınlarının gücü elbette ki sadece hanedandan ve siyasetten gelmiyordu. Ayrıca türbelerin, dini düzenin koruyucusu olarak sanata katılımda da önemli rol oynuyorlardı.

Anahtar Kelimeler
Timurlu Kadını, Hanedan, Timur, Maveraünnehir, Soyağacı

Abstract
The status of women in the Timurid State established in Transoxiana was based on Turkish cultural heritage much before Mongolian traditions. In the Timurid dynasty, women played a key role in society, particularly due to the importance of genealogy and political marriage. Women who were on a campaign with the ruler during war time hosted ambassadors and gave invitations in times of peace. In addition, one of the most important duties of the wives of the rulers was to raise young heirs. This issue was the most important issue for the state, specifically for Timur. The power of Timurid women absolutrly did not come from the dynasty or politics. They also played an important role in participating in art as the patron of the shrines and religious order.

Keywords
Timurid Women, Dynasty, Timur, Transoxiana, Genealogy

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri