• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 89
  Bugün Toplam : 242
  Genel Toplam : 452463

A Comparison of Komnenos Era Byzantine and Song Era Chinese Diplomacy with Nomadic Neighbors
(Komnenos Dönemi Bizans ve Song Dönemi Çin'in Göçebe Komşuları İle Diplomasilerinin Karşılaştırması )

Yazar : Kubilay ATİK    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 70
Sayfa : 343-358


Özet
Bu makale Asya’nın iki ucunda aşağı yukarı aynı dönemlere denk gelen bir zaman diliminde Bizans Komnenos Hanedanı ile Çin Song Hanedanının göçebe komşularına karşı güttüğü diplomasiyi karşılaştırmaktadır. Her iki imparatorluk da da çağlardır rakipleri olan göçebe komşularına karşı pek çok yönden benzer yaklaşım ve ideolojiler göstermekteydi. Ancak bu dönemde Komnenos hanedanı yönetimindeki Bizans İmparatorluğu daha önceki hanedanlardan ve Çin’deki Song hanedanının Kitan, Cürçen ve Tangut komşularına karşı güttüğünden farklı bir yaklaşım geliştirdi. Öte yandan Komnenos Hanedanı göçebe Türk komşularına karşı daha esnek bir diplomasiye sahipti ki bu sayede daha uzun ömürlü olabildi. Bu çalışma her iki hanedanın da yüzleştiği farklı siyasi ve askeri güçlükleri de göz önüne alarak bu iki hanedanın farklı yaklaşımlarını ele almaktadır. Song politikasının katılığı Bizans politikasının esnekliğiyle bu iki imparatorluğun ve göçebe komşularının karşılaştıkları ideolojik ve dini güçlüklerin ışığı altında karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Komnenos Hanedanı, Song Hanedanı, Bizans İmparatorluğu, Kitanlar, Cürçenler

Abstract
This paper compares the Byzantine and Chinese diplomacy towards their nomadic neighbors during the Komnenos Dynasty of Byzantine Empire and the Song Dynasty of China which roughly correspond to a similar time span on the two edges of Asia. Both empires were in many ways displaying similar attitudes and ideologies concerning their age-long nomadic rivals. However, during this period the Song dynasty displayed a different approach compared to the previous dynasties and the Byzantine Empire. The diplomacy of the Song Dynasty with its Khitan, Jurchen and Tangut neighbors differed from the previous dynasties. The Komnenos dynasty on the other hand, had a more flexible diplomacy with its Turkick nomadic neighbors which allowed it to survive longer. This study compares the two differing approaches of these dynasties to their nomadic neighbors taking into account the different political and military situations they faced. The reasons for the rigidity of Song policy vis-a-vis the flexibility of Byzantine policy is compared under the light of the ideological and religious challenges faced by these two empires and their nomadic neighbors.

Keywords
Komnenos Dynasty, Song Dynasty, Byzantine Empire, Khitans, Jurchens

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri