• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 47
  Bugün Toplam : 256
  Genel Toplam : 452477

Anlatısal Bellek: Tanzimat Dönemi Romanlarında Hatırlama
(Narrative Memory: Remember in The Tanzimat Novels )

Yazar : Yakup ÇELİK  - Birsen YILDIRIM  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 70
Sayfa : 271-282


Özet
İnsan kendini ve kendi dışındakileri hatırlayarak var eder ve böylece kendisine anlatısal bir kimlik oluşturur. Bu anlatı hem insanın kimliğini belleği aracılığıyla nasıl muhafaza ettiğini hem insanın var olma sürecinde nasıl bir değişim geçirdiğini hem de insanın bir birey olarak diğerleri ile nasıl iletişime geçtiğini göstermesi açısından oldukça kıymetlidir. Psikolojik bir varlık ve toplumsal yapının bir parçası olarak insan kendisini ancak bu “bütünlüklü” bilinç ile inşa edebilir. Bu yaşamsal sürecin her aşamasında sosyal, psikolojik ve tarihi etkiler söz konusudur. Özellikle de imparatorluğun geleneksel kalıplarının dışına çıkıldığı Tanzimat döneminde, bu vurgular çok daha belirgin olacaktır. Türk romanın doğuş sürecini de içine alan Tanzimat dönemi Osmanlı’nın yüzünü Batı’ya döndüğü, bireysel, toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel bütün alanlarda değişimlerin hız aldığı bir dönemdir. Toplumsal ve bireysel bilinci var eden unsurların arayışı içinde olunduğu bu dönemde anlatılarda “birlik/bellek” ve “ayrılık/unutuş” vurgusu sıkça görülmektedir. Bu çalışmada Tanzimat dönemi romanlarındaki hatırlama türleri belirlenerek bunların işlevleri kurgusal düzlemde irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Tanzimat Dönemi, Roman, Hatırlama, Bilinçli Bellek, Bilinçsiz Bellek

Abstract
Humans create by remembering themselves and others and thus creates a narrative identity for themselves. This narrative is very valuable in terms of showing how humans preserve their identity through their memory, how humans change in the process of existence, and how humans communicate with others as individuals. As a psychological being and a part of the social structure, humans can only build themselves with this "total" consciousness. There are social, psychological, and historical effects at every stage of this life process. Especially in the Tanzimat Period, when the traditional patterns of the empire were broken, this emphasis will be much more pronounced. The Tanzimat period, which includes the birth process of the Turkish novel, is a period in which the Ottomans turned to the West, and changes in individual, social, economic, political, and cultural areas accelerated. Emphasis on "unity / memory" and "separation / forgetting" is frequently observed in the narratives in this period when the elements that constitute social and individual consciousness are sought. In this study, the types of remembering in the novels of the Tanzimat period will be determined and their functions will be examined on a fictional level.

Keywords
Tanzimat Period, Novel, Remembering, Conscious Memory, Unconscious Memory.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri