• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 64
  Bugün Toplam : 238
  Genel Toplam : 452459

Prens Leon’u Kurtarmak: Kilikya Ermenileri, İlhanlılar ve Memlûkler Üçgeninde Gelişen Bir Esir Mübadelesinin Arka Planı
(Saving Prince Leon: The Background of A Prisoner Exchange Occurred in The Cilician Armenians, Ilkhanids and Mamluks Triangle )

Yazar : Yusuf Ziya KARAASLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 70
Sayfa : 419-464


Özet
İlhanlı (İran Moğolları) Devleti ile Memlük Sultanlığı arasındaki rekabet, XIII. yüzyılın ikinci yarısında Ön Asya’nın siyasî vaziyetini tayin eden faktörlerin başında gelmektedir. İlk ilhan Hülegü döneminde gerçekleşen Moğol askerî faaliyetleri neticesinde sınır komşusu durumuna gelen bu iki devlet arasında Suriye sahasının hâkimiyeti problemine dayalı mücadele, taraflar arasında diplomatik temasları da beraberinde getirmiştir. Bu süreçte dönemin Kilikya Ermeni kralı Hetum’un oğlu ve vârisi Prens Leon’un Memlüklerle yapılan bir muharebede esir düşmesi, krallık tahtının istikbalini tehlikeye atması açısından Kilikya kralı nezdinde en kısa suretle çözüme kavuşturulması gereken bir sorun haline gelmiştir. Prens Leon’un esareti meselesinin düğümü Kilikya Ermeni Krallığı, İlhanlı Devleti ve Memlük Sultanlığı arasında gelişen bir dizi diplomatik temas sayesinde çözülmüştür. Bu çalışmada başlangıç evresinde İlhanlı-Memlük münasebetlerinin seyri incelenmekte, Kilikya Ermeni Krallığı, İlhanlı Devleti ve Memlük Sultanlığı üçgeninde Prens Leon’un esareti ve hürriyete kavuşma süreci ele alınmakta, bu kapsamda bir esir mübadelesinin arka planı ve uygulanışı tetkik edilmektedir.

Anahtar Kelimeler
I.Hetum, II Leon, Abaka, Baybars, Kilikya Ermeni Krallığı, İlhanlılar, Memlükler

Abstract
The rivalry between Ilkhanid State and Mamluk Sultanate is the primary factor determins the political landscape of Asia Minor in second half of 13th century. Struggle between these two states, were based on Syrian domination problem, which became border neighbour as result of Mongolian military activities during the first ilkhan Hülegü’s period, led to diplomatic contacts among the parties as well. Within this process, captivity of Prince Leon, son and successor of Hetum I, coetaneous king of Cilician Armenians, in a battle with the Mamluks became a problem that had to be untied as soon as possible for Cilician king because of endangering the future of the realm’s throne. The knot of Prince Leon’s captivity issue was resolved through a series of diplomatic contact thereamong Armenian Kingdom of Cilicia, Ilkhanid State and Mamluks Sultanate. This article examines course of Ilkhanid-Mamluk relations during the sturt-up phase, discusses Prince Leon’s captivity and the steps on his liberation way in the Armenian Kingdom of Cilicia, Ilkhanids and Mamluks triangle, in this context analyzes the background and adhibition of a prisoner exchange.

Keywords
Hetum I, Leon II, Abaqa, Baybars, Armenian Kingdom of Cilicia, Ilkhanids, Mamluks

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri