• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 167
  Bugün Toplam : 248
  Genel Toplam : 452469

Timur’un Suriye Seferi’nde Halep ve Şam Âlimleriyle Yaptığı Görüşmeler
(Timur’s Conversation with The Scholars in Aleppo and Damascus in his Military Campaign to Syria )

Yazar : Ercan CENGİZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 70
Sayfa : 359-374


Özet
Timur askeri başarılarının yanı sıra ilme ve ilim adamlarına verdiği değerle de tarihte öne çıkan liderlerden biri olmuştur. Başkent Semerkant’ta âlimlerle sık sık bir araya gelerek, onlarla ilmi münazaralarda bulunmaktan büyük zevk alan Timur, ele geçirdiği şehirlerde de bu uygulamasını sürdürmüştür. Suriye Seferi neticesinde ele geçirdiği Halep ve Şam’da âlimlerle bir araya gelerek, onlara özellikle Hz. Ali ile Muaviye arasında yaşanan mücadele ve Hz. Hüseyin’in Yezid tarafından katli ile ilgili sorular sormuştur. Timur’un Şam’da görüştüğü âlimler arasında dönemin ünlü tarihçisi ve sosyologu İbn Haldun’da bulunmaktaydı. İbn Haldun ile olan görüşmelerinde, ondan Mağrib coğrafyası ve ahalisi hakkında kendisine ayrıntılı bir rapor hazırlamasını isteyen Timur, İbn Haldun’un hazırladığı eseri daha sonra Moğolcaya tercüme ettirmiştir. Semerkant’ı bir ilim merkezi haline getirme amacı bulunan ve aldığı yerlerdeki âlimleri başkentine götüren Timur, bu uygulamasını Suriye’de de sürdürmüş, Semerkant’a dönerken bölgenin önde gelen âlimlerini de yanında götürmüştür.

Anahtar Kelimeler
Timur, Halep, Şam, İbn Haldun, İbnü’ş-Şıhne.

Abstract
Timur was one of the most prominent leaders in history giving importance to science and scientists besides his military success. Timur, who often met with the scholars in the capital city Semerkand liked to discuss with them, contiuned this application in the cities he conquered. He met with the scholars in Aleppo and Damascus which he conquered after his military campaign to Syria, he asked them questions especially related to the conflicts between Hz. Ali and Muaviye and the killing of Hz Hussain by Yezid. Well-known historian and sociologist Ibn Haldun was among the scholars with whom Timur conversed in Damascus. In his conversation with Ibn Haldun, Timur requested him to give a detailed report about the geography and people in Magrip, then Timur got Ibn Haldun’s work translated into Mongolian language. Timur, who wanted to make Semerkand a center of science, took the scholars from the countries he conquered to the capital city, contiuned this application in Syria. When he returned Semerkand he took the leading scholars with his company.

Keywords
Timur, Aleppo, Damascus, İbn Haldun, İbnu’ş-Şıhne

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri