• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 128
  Bugün Toplam : 170
  Genel Toplam : 463715

Halk Hekimliği Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerde Diş Tedavilerine Yönelik Uygulamaların Tespiti ve Bu Uygulamaların Diş Hekimliği Temelinde Değerlendirilmesi
(Determination of Dental Practices in Postgraduate Theses on Folk Medicine and Evaluation of These Practices on The Basis of Dentistry )

Yazar : Doğan DURNA  - Hamza KOLUKISA  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 69
Sayfa : 357-386


Özet
Mükemmel bir varlık olarak yaratılan insanoğlu doğumundan ölümüne kadar hastalıklardan kurtulmak ya da korunmak için değişik yollara başvurmuş, bunlara çareler aramış ve bunların tedavisi için uğraşmıştır. Doktorun olmadığı ya da doktora gitmenin zor olduğu, modern ilaçların bulunmadığı zamanlarda geleneksel tedavi yöntemlerine yönelmiştir. Halk hekimliği, halk tıbbı, halk tababeti, geleneksel tıp, tıbbi folklor gibi değişik adlar verilen bu geleneksel tedavi yöntem ve işlemleri çok eski zamanlardan geçerek, kuşaktan kuşağa aktarılarak zamanımıza kadar gelmiş, modern tıbba da malzeme vermiştir. Bağlı bulunduğu kültürün önemli bir parçası olan halk hekimliği, tecrübe ve gelenek neticesinde ortaya çıkan bitki, meyve, maden gibi araçları çeşitli hastalıkları tedavi için kullanmıştır. Toplum, hastalığı nasıl teşhis etmişse ona göre de çözüm üretmiştir. Halk hekimliğinde hastalığın sebebi ve algılanışıyla modern tıbbın teşhis, tedavi ve algılayışı arasında elbette ciddi farklılıklar vardır. Bu çalışmada halk hekimliği üzerine yapılmış lisansüstü tezlerdeki geleneksel diş tedavi yöntem ve uygulamaları belirlenmiş, elde edilen verilerin içerik analizi yapılarak diş tedavisinde kullanılan bitkisel, hayvansal ve madensel maddeler tespit edilmiştir. Her bir madde başlığı altında ilgili uygulamalar bir araya getirilmiştir. Uygulamalarda kullanılan bu maddelerin niçin kullanılmış olabileceğine bilimsel bir yorum getirilmeye çalışılmıştır. Değerlendirme yaparken halk arasında yapılan bu uygulamaların doğru ya da yanlış olduğuna dair bir kanaat belirtilmemiştir. Sadece halkın diş tedavisinde kullandığı bitkisel, hayvansal ve madensel maddelerin kulanım amaçlarına bilimsel bir bakış açısı getirmek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Halk Hekimliği, Diş Tedavisi

Abstract
Mankind, who was created as a perfect being, resorted to different ways to get rid of or be protected from diseases from birth to death, sought remedies, and worked on their treatment. When there was no doctor or it was difficult to go to the doctor, when modern medicines were not available, he turned to traditional treatment methods. These traditional treatment methods and procedures, which are given different names such as folk medicine, folk medicine, folk medicine, traditional medicine, medical folklore, have passed through ancient times, passed down from generation to generation, and have given materials to modern medicine. Folk medicine, which is an important part of the culture to which it is affiliated, has used tools such as plants, fruits and metals that emerged as a result of experience and tradition to treat various diseases. Society has produced solutions according to how it diagnosed the disease. Of course, there are serious differences between the cause and perception of the disease in folk medicine and the diagnosis, treatment and perception of modern medicine. In this study, traditional dental treatment methods and applications in graduate theses on folk medicine were determined, and the content analysis of the obtained data was made and herbal, animal and mineral substances used in dental treatment were determined. Relevant applications have been brought together under each item heading. A scientific interpretation has been made about why these substances used in applications may have been used. During the evaluation, there was no opinion that these practices among the public were right or wrong. It is only aimed to bring a scientific perspective to the purposes of using herbal, animal and mineral substances used in dental treatment by the public.

Keywords
folk medicine, dental treatment

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri