• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 273
  Bugün Toplam : 77
  Genel Toplam : 464498

Mehmet Emin Yurdakul’un Şiirlerinde Çocuk
(Child in The Poems of Mehmet Emin Yurdakul )

Yazar : A. Fikret KILIÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 69
Sayfa : 225-245


Özet
Mehmet Emin Yurdakul, edebiyat tarihimizde, Türkçü, milliyetçi, halkçı ve sosyal bir şair olarak bilinir. 1898 yılında yayımlanan Türkçe Şiirler adlı eseriyle Türk edebiyatında Türk dilinin istiklâl ve hakimiyeti esasına dayanan yeni bir çığır açar. Bu manzumelerin estetik değeri ne olursa olsun, halkın diliyle halkın hayatını anlatır. Bu, Türk şiirinde köklü bir değişimin teklifi, bir edebî olay olarak karşılanır. Yurdakul, gerek kahramanlık konularını anlatan şiirlerinde, gerekse toplumsal hayat sahnelerini anlatan şiirlerinde toplumun bütün tabakalarından geniş bir insan kadrosuna yer verir. Bu bildiride, Yurdakul’un çocuklar için yazdığı ve çocuklardan bahseden şiirleri üzerinde durulacak, söz konusu şiirler bireysel ve toplumsal değerler etrafında incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Mehmet Emin Yurdakul, Şiir, Çocuk, Aile, Toplum

Abstract
Mehmet Emin Yurdakul is known as a Turkist, nationalist, populist and social poet in our literature history. He makes a breakthrough in Turkish literature based on liberty and authority of Turkish language with his work named Türkçe Şiirler published in 1898. Regardless of the aesthetic value of these poems, he narrates the life of community with the folk speech. This is welcomed as an offer of a radical change, as a literary case. Yurdakul gives place to wide range of people from all classes in his poems where he narrates both epic themes and scenes from social life. In this paper; the poems about the children he wrote for children will be discoursed, the mentioned poems will be analysed in point of individual and social values.

Keywords
Mehmet Emin Yurdakul, Poetry, Child, Family, Society

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri