• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 376
  Bugün Toplam : 160
  Genel Toplam : 463705

Fuzûlî Divânı'nda Siyah Renkli Unsurlar
(Shades of Black in Fuzûlî’s Divan )

Yazar : Erdoğan ULUDAĞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 69
Sayfa : 1-60


Özet
Fuzûlî, Divân şiiri denildiğinde ilk akla gelen şairlerden birisidir. Şiirindeki kudret, kendinden sonraki şâirleri etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir. Aşk ve ıztırap şairi olan Fuzûlî’nin çok geniş bir hayal dünyası vardır. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatırken hemen hemen bütün renklerden yararlanmıştır; ancak bazı renkleri diğerlerinden daha fazla kullanmıştır. Fuzûlî Divanı’nda kırmızı, siyah ve yeşil renkler diğer renklere göre daha fazla ön plana çıkar. Fakat bu üç renk arasından “siyah” rengin en fazla kullanılmış olması dikkat çekicidir. Şair bazen sevgilinin cefalarıyla kararan bahtına seslenir, bazen çektiği acılarla yanan ciğerinden çıkan kara dumanlardan dem vurur. Aşığın çektiği eza ve cefalar sonucunda içinde bulunduğu kötü durumu anlattığı beyitlerde daima siyah rengin hâkim olduğunu görülür. Şairin doğup büyüdüğü çevrenin de etkisiyle acılarla dolu bir hayatı olmuştur. Hak ettiği değeri ve itibarı görmediği için zor bir hayat yaşamıştır. Şiirlerini bu halet-i ruhiye ile yazan Fuzûlî’nin dünyaya bakış açısı da karamsarlık ve umutsuzluk doludur. Bu ruh hali onun şiirlerinde işlediği konulara ve seçtiği renklere de yansımıştır. Fuzûlî’nin şiirlerinde aşk ve ıztırabın rengi olan kırmızının ve özellikle karamsar bir ruh halinin rengi olan siyah rengi diğer renklere oranla daha fazla kullanmasının sebebi bu şekilde izah edilebilir. Bu çalışmada Fuzûlî Divanı taranmış ve şiirlerinde kullandığı siyah ve siyaha yakın tondaki renkli unsurlar tespit edilmiştir. Fuzûlî’nin siyah renkli unsurları hangi özellikleriyle ve nasıl kullandığı ortaya konmuş ve üzerlerinde değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Divan Şiiri, Fuzûlî, Fuzûlî Dîvânı, siyah.

Abstract
Fuzûlî is one of the first poets that comes to mind in Divan Literature. Power in his poetry has impressed the other poets, whom after then him, and continues to impress. Fuzûlî, a poet of love and suffering, has quite a wide world of dreams. He made use of almost all colors while describing his emotions, thoughts and dreams; however, however, he used some colors more than the others. Red, black and green colors stand out more than the other ones in Fuzûlî Divanı. But of these three colors, it is noteworthy that the color “black” was used the most. The poet sometimes appeals to his lover's happiness, which is darkened with her suffering, and sometimes he refers to the black smoke coming out of his lung burning with pain. It is seen that the color black is always dominant in the couplets in which the poet tells about his bad condition as a result of his suffering and pain. The poet had a life full of suffering under the influence of the environment in which he was born and raised. He had a difficult life because he did not see the value and reputation he deserved. Having written his poems in such a mood, Fuzûlî's point of view on the world is also full of pessimism and despair. This mood also reflected to the subjects he worked on in his poems and the colors he chose. The reason why red, which is the color of love and anguish, and black, which is the color of a pessimistic mood, are used more than other colors in Fuzûlî's poems can be explained in this way. In this study, the Fuzûlî Divanı was examined and the black and black-like colored elements in his poems were determined. What features and how Fuzûlî used the black colored elements were revealed and evaluations were made on them.

Keywords
Divan Poetry, Fuzûlî, Fuzûlî’s Divan, black.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri