• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 47
  Bugün Toplam : 258
  Genel Toplam : 452479

19. Yüzyıl Romanında Gerçeklik Kaybı
(Loss Of Reality In 19th Century Novel )

Yazar : Yusuf Tuncer KÜÇÜKBATIR    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 70
Sayfa : 317-324


Özet
Edebiyatta “gerçeklik kaybı ” olarak tanımlayabileceğimiz olgu, aslında Goethe’den beri Avrupa kültürünün özellikle üzerinde durduğu bir sorundur. 19. yüzyılın başlarından itibaren doruk noktasına ulaşır. Çağın insanının karşı karşıya kaldığı çeşitli toplum biçimleri ve nesneler dünyası gibi iki ayrı gerçeklik alanının, giderek artan ve birbirinden ayrılmaz hâle gelip sonsuza kadar uzayan ilişki ağı, ilk planda kendini özellikle fizik, psikoloji alanlarında hissettirmiştir, edebiyat dâhil bilimin bütün kollarında yayılmıştır. “Gerçeklik kaybı veya yitirimi”, Hermann Broch’un romanlarında üzerinde önemle durduğu bir sorundur. Bu bağlamda Broch’un yazarlık işlevinin ilk dönemlerindeki gerçeklik deneyimi, onun zamanla geliştireceği tarih ve değer kuramının anlaşılması açısından önemlidir. Sanatını dış etkilere alabildiğince açık tutan Yakup Kadri ise, Fransız romanının realist ve natüralist yazarları takip ederek daha ilk eserlerinden başlayarak, hikâyelerinde ve romanlarında gerçek hayatta ruhsal bozukluk ve bunalımlar yaşayan tipleri ele almıştır. Anahtar Kelimeler: Hermann Broch, gerçeklik kaybı, roman, gerçekçilik, Yakup Kadri Karaosmanoğlu.

Anahtar Kelimeler
Hermann Broch, gerçeklik kaybı, roman, gerçekçilik, Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Abstract
The fact that we can define as “loss of reality” in literature is actually a problem that European culture has especially emphasized since Goethe. It reaches its peak from the beginning of the 19th century. The network of two different realms, such as the diverse forms of society and the world of objects faced by the modern age, has become an increasingly indispensable and long-lasting relationship network, making itself felt especially in the fields of physics and psychology. "Loss of reality or loss" is a problem that Hermann Broch emphasizes in his novels. In this context, Broch's experience of reality in the early stages of his writing function is important for understanding the history and theory of value that he will develop over time. Yakup Kadri, who kept his art as open as possible to external influences, followed the realist and naturalist writers of the French novel, starting with his first works, and dealing with the types of mental disorders and depressions in real life in his stories and novels.

Keywords
Hermann Broch, loss of reality, novel, realism, Yakup Kadri Karaosmanoğlu.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri