• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 83
    Bugün Toplam : 95
    Genel Toplam : 564540

Doğu Karadeniz Bölgesi Halı ve Düz Dokumalardaki Sembolik İbrik, Kandil ve Mihrap Motifi Üzerine Bir Deneme
(An Experiment of Symbolic Motifs in The Eastern Black Sea Region, The Symbolic Motifs in The Carpet and Flat Weaving )

Yazar : Keziban SELÇUK  - Hüseyin YURTTAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 71
Sayfa : 479-489


Özet
Dokumacılık, insanlık tarihinin başlamasıyla birlikte ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkan ve günümüzde de varlığını devam ettiren, zamanla üzerinde yer alan motifleriyle bir kültür birikimini bünyesinde barındıran el sanatlarındandır. Motif, toplumların yaşam kültürleri, duygu, düşünce ve inançlarını yansıtan, resim-yazı esaslı alfabelerin sembollerle ifade biçimidir. DNA’lar, insanların biyolojik şifrelerini bünyesinde taşırken, motifler de geçmişten günümüze gelen kültürün şifrelerini barındırmakta olup, bu özelliğiyle geçmişle bugün arasında bir köprü görevi görmektedir. Dokumalarda yer alan motifler değişik sınıflamalar yapılarak gruplandırılmaktadır. Bu gruplardan biri de sembolik motiflerdir. Çalışmanın konusunu, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yapılan saha çalışmaları sırasında tespit edilen bazı dokumalarda yer alan sembolik motiflerden olan ibrik, kandil ve mihrap motifi oluşturmaktadır. Bu motifler genellikle inançlarla ilişkilendirilmiş ve bilimsel çalışmalarda da görüldüğü üzere, İslam dininde olduğu gibi diğer bazı dinlerde de aynı anlamlarla kullanıldığı bilinmektedir. Çalışma kapsamında tespit edilen dokumların fotoğrafları çekilip, üzerinde yer alan ibrik, kandil ve mihrap motifi incelenmiş ve görsel ve çizimlerle desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Dokuma, Sembolik motifler, İbrik, Kandil, Mihrap

Abstract
Weaving is one of the handicrafts that have emerged in line with the need with the beginning of human history and that continues to exist today, embodying a cultural accumulation with its motifs over time. Motif is a way of expressing pictures-writing based alphabets with symbols reflecting the societies' life cultures, feelings, thoughts and beliefs. While DNA carries the biological codes of the people, the motifs also contain the codes of the culture coming from the past and with this feature, it acts as a bridge between the past and the present. The motifs in the weavings are grouped by making different classifications. One of these groups is symbolic motifs. The subject of the study is the ewer, oil lamp and mihrab motif, which are among the symbolic motifs found in some weavings detected during the field studies in the Eastern Black Sea Region. These motifs are generally associated with beliefs and it is known that they are used with the same meanings in other religions as in Islam, as seen in scientific studies. The photographs of the textures determined within the scope of the study were taken, and the ewer, oil lamp and mihrab motif on it were examined and supported with visuals and drawings.

Keywords
Weaving, Symbolic motifs, Ewer, Oil lamp, Mihrab

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri