• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 69
  Bugün Toplam : 265
  Genel Toplam : 452486

Hümâyun’un Kozmolojik Egemenlik Anlayışı
(Humayun’s Concept of Cosmological Sovereignty )

Yazar : Muhammed Bilal ÇELİK  - Hami DEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 70
Sayfa : 401-418


Özet
Bâbür Şah 1526’da Kuzey Hindistan’da kurduğu devletin temellerini sağlamlaştıramadan vefat etti. Tahtını birçok sorun ile bıraktığı oğlu Hümâyun ise gerekli reformları gerçekleştiremedi. Ancak Şir Han’a mağlup olarak Hindistan’ı terk etmek zorunda kaldığı 1540 öncesi saltanatının ilk on yıllık sürecinde yeni bir egemenlik anlayışı inşa etmeye çalıştı. Hümâyun dönemindeki teşkilat ve kültür hayatı Bâbürlülerin istifade ettiği Timurlu mirası ve Hindistan’daki ilmi seviye ile şekillendi. O bu ortamda saltanat doktrininde kozmolojik temelli bir değişimi ortaya koyan siyasi örgütlenme modeli geliştirdi. Bu farklı bakış açısı Babürlü tarihine alışılmadık bir katkı yaptı. Bu makalede Hümâyun’un bu girişiminin ana hatları belirtilerek bilimsel ve siyasi bağlamı değerlendirilmeye çalışılacaktır. Onun yeni egemenlik anlayışına uygun olarak yaptığı sınıflandırmaların nasıl bir bilgi ve etki ile şekillendiğini incelemek bu hususta doğru bir bakış açısı sunacaktır. Ayrıca bu dönemde meydana gelen entelektüel gelişmelerin bilimsel temeli de vurgulanmaya çalışılacaktır. Makalede dönemin Bâbürlü saray tarihçilerinin eserlerine başvurularak bu konu hakkında daha önce yapılan çalışmalar da değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Bâbür, Hümâyun, Astronomi, Astroloji

Abstract
Babur Shah died in 1526 before he could not consolidate the foundations of the state, established in North India. His son Humâyun, who left his throne with many problems, could not carry out the necessary reforms. However, he tried to build a new sense of sovereignty during the first decade of his pre-1540 reign, when he had to leave India as defeated by Sher Shah Sur. The organizational and cultural life in the period of Humâyun was shaped by the Timurid heritage and the scientific level in India, benefited by the Baburids. In this environment, he developed a model of political organization, which introduced a cosmological change in the doctrine of his reign. This different perspective made an unusual contribution to the history of Baburids. In this article, we will try to evaluate the scientific and political context by outlining this initiative of Humâyun. To examine how the classifications he made in accordance with the new understanding of sovereignty were shaped with knowledge and influence will provide an accurate perspective on this issue. In addition, the scientific basis of intellectual developments occurring in this period will try to be emphasized. In the article, the works of the Baburid palace historians of the period will be used and previous studies on this subject will be evaluated.

Keywords
Babur, Humayun, Astronomy, Astrology

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri