• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 165
    Bugün Toplam : 92
    Genel Toplam : 574165

Savaşın Kadın Kalemine Yansıması–Lübnan Örneği
(The Reflection of War to Woman’s Pen – Lebanon Example )

Yazar : Rumeysa BAKIR DAYI    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 69
Sayfa : 707-716


Özet
Tarih boyunca erkek işi olarak bilinen, kuralları ve kararları erkeklerin verdiği savaş olgusunda kadınlar çoğunlukla saf dışı bırakılmış hatta ganimet olarak paylaşılmış olmasına rağmen kadın; savaş sırasında ve sonrasında dağılan ailenin güvenliğini sağlayan, taş taş üstünde kalmayan bir ülkede toplumu ayakta tutan temel taştır. Geçmişte birçok ülkede sayısızca örneğinin bulunduğu kadın dirayeti, kendisini Orta Doğu’da din ve kültürün birçok çeşidini bir arada bulunduran Lübnan’da göstermektedir. Lübnan, gerek coğrafyası, gerek etnik yapısı ve idare tarzı bakımından Orta Doğu’nun en ilgi çekici ülkelerinden biri olmuştur. Çalışmamızda da Lübnan’da yaşanan toplum baskısını, gelenekselliğin ağır basmasını, savaşın getirdiği çıkmazlıkları ve göç etme zorunluluğunun getirdiği zorlukların kadın üzerindeki etkisini ve bunun onların kalemine yansımasını, Lübnanlı kadın yazarların eserlerinden yola çıkarak incelemeye çalıştık.

Anahtar Kelimeler
Savaş, Kadın, Lübnan

Abstract
Despite the fact that women are mostly eliminated and even shared as spoils in the phenomenon of war known as men's work throughout history and whose rules and decisions are made by men; It is the cornerstone that ensures the safety of the family that collapsed during and after the war and keeps the society alive in a country that crumbles. Women's strength, of which there are countless examples in many countries in the past, manifests itself in Lebanon, which contains many types of religion and culture in the Middle East. Lebanon has become one of the most interesting countries in the Middle East in terms of its geography, ethnic structure and administrative style. In our study, we tried to examine the social pressure in Lebanon, the predominance of tradition, the dilemmas brought by the war and the difficulties caused by the obligation to migrate on women, and its reflection on women, based on the works of Lebanese women writers.

Keywords
War, Women, Lebanon

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri