• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 91
    Bugün Toplam : 103
    Genel Toplam : 564548

Mahperi Huand Hatun’un Hristiyan ve Bani Kimliği
(The Christian and Donor Identity of Mahperi Huand Hatun )

Yazar : Hatice DEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 71
Sayfa : 419-440


Özet
Bu çalışmada, 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu dönemi kadın banilerinden Mahperi Huand Hatun ve yaptırmış olduğu eserler, onun Hıristiyan kimliği üzerinden ele alınmıştır. Sultan Alâeddin Keykubad’ın üç eşinden birisi ve sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in annesi olan Mahperi Huand Hatun’un etnik kökeni tartışmalıdır. Araştırmacılardan bazıları Ermeni, bazıları Rum kökenli olduğu görüşündedir. Kendisi ile ilgili bir diğer tartışmalı nokta ise, Müslüman olup olmadığı konusundadır. Bütün bu tartışmaların odağında, Anadolu Selçuklu Sarayında sultan annelerine verilen “Saffetü’d-dünya ve’d-din” unvanını almıştır. Mahperi Huand Hatun; bir külliye, bir zaviye ve birkaç tane de han yaptırmıştır. Yapıların yer seçiminde Kayseri ve çevresinin seçilmiş olması ve Darül Mülk Konya’da tek bir yapı yaptırılmamış olması dikkat çekicidir. Bu bağlamda, Kayseri ve çevresi kendisi için önemli bir bölge olmalıdır. Bu çalışmada, Mahperi Huand Hatun’un yaptırmış olduğu yapılar, onun etnik-din kimliği üzerinden ve dönemin sosyolojik-ekonomik-kültürel ortamı çerçevesinde ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Mahperi Huand Hatun, Selçuklu, Bani, Hıristiyan, Mimari

Abstract
In this study, Mahperi Huand Hatun, one of the important Anatolian Seljukian female donor and her donorship have been handled through her Christian identity. The ethnicity of Mahperi Huand Hatun who was one of the three wives of Sultan Alâeddin Keykubad and mother of Gıyaseddin Keyhüsrev II was controversial. The researchers view about this subject also controversial. According to some researchers she could have an Armenian ethnicity whereas to others she could have a Greek identity. Another controversial point about her was whether she was converted to Islam or not. At the centre of all these discussions, she received the title “Saffetü’d-dünya ve’d-din” which was given to the mother of Seljukian Sultans. Among the buildings which she financed, there were a complex, a zaviya and several caravansaries. It is so remarkable that Kayseri and its surroundings were selected deliberately for her donorship and there was no donorship facility in Darül Mülk Konya which was the capital city of Seljuk State. In this context, Kayseri region should have an importance for her. In this study, the building construction financed by Mahperi Huand Hatun were handled through her ethnic-religious identity and within the framework of sociological-economical-cultural milieu of the era.

Keywords
Mahperi Huand Hatun, Seljuk, Donor, Christian, Architecture

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri