• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 88
  Bugün Toplam : 91
  Genel Toplam : 464512

The Events of 1915 and Overlooked Details of Turkish Thesis
(1915 Olayları ve Türk Tezinin Gözden Kaçan Ayrıntıları )

Yazar : Armağan ÖRKİ  - Sinem YÜKSEL ÇENDEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 68
Sayfa : 471-500


Özet
Osmanlı, yüzlerce yıl farklı kimliklere sahip toplumları yönetmiştir. Asimilasyon uygulamamış ve farklı kimliklerden bireylerin üst düzey devlet yönetimine gelmelerine olanak tanımıştır. Buna karşın Fransız İhtilali sonrasında, milliyetçiliğin de etkisiyle ayrılıklar başlamış ve bazen farklı toplumlar kışkırtılmıştır. Ermeniler de tıpkı Yunanlar, Yahudiler, Araplar ve diğerleri gibi Osmanlı yönetimi altında yüzlerce yıl güvenle yaşamıştır. Buna karşın zaman içinde farklı devletler tarafından, devletlerin kendi çıkarları için kullanılmaya çalışılmış ve bu doğrultuda bazı ayaklanmalar yaşanmıştır. Bu çalışmada 1915 olaylarıyla ilgili Türk tezinin gözden kaçırılan noktaları özellikle yabancı araştırmacılar için derlenmiştir. Amaçlanan, sonraki araştırmalar ve yayınlar için bir bibliyografi niteliğinde olayların akışını paylaşmak ve Türk tezinin ne olduğunu farklı kaynaklarla sunmaktır.

Anahtar Kelimeler
1915 olayları, Türk tezi, sözde soykırım

Abstract
The Ottomans ruled societies with different identities for hundreds of years. It did not assimilate and allowed individuals of different identities to come to high-level state administration. However, after the French Revolution, with the effect of nationalism, separations started and sometimes different societies were provoked. Armenians, like the Greeks, Jews, Arabs and others, lived safely under the Ottoman rule for hundreds of years. However, over time, different states tried to use them for their own interests and there were some uprisings in this direction. In this study, the missed points of the Turkish thesis on the events of 1915 were compiled especially for foreign researchers. The aim is to share the flow of events as a bibliography for subsequent research and publications and to present what the Turkish thesis is with different sources.

Keywords
1915 events, Turkish thesis, so-called genocide

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri