• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 148
    Bugün Toplam : 80
    Genel Toplam : 290589

Rudolf Von Slatin’in Sudan Kariyeri (1879-1914)
(Rudolf Von Slatin's Sudan Career (1879-1914) )

Yazar : Abdullah ÖZDAĞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 66
Sayfa : 645-662


Özet
Rudolf von Slatin’in kariyeri aslen Avusturya-Macaristan vatandaşı olduğu halde Sudan’a seyahati esnasında karşılaştığı İngiliz sivil ve askeri yetkilileri sayesinde Mısır Hükümeti altında resmi görevler almasıyla başlamıştır. Viyana’dan 17 yaşında ayrılan Slatin Bey iyi bir eğitim tahlisine sahip olmamasına rağmen çok genç yaşlarda Sudan’da önemli görevlere gelebilmiştir. Slatin Bey’in bu görevlere gelmesinde o dönemin güçlü İngiliz Generali C. Gordon’un katkısı tartışılmaz bir gerçektir. Slatin Bey’in Sudan kariyeri Kaza müdürlüğünden vilayet valiliğine, 12 yıllık esaret döneminden Sudan Genel Müfettişliğine kadar inişli çıkışlı seyir izlemiştir. Özellikle 1896-1898 İngilizlerin Sudan’ı işgal yıllarında Slatin Bey’in İngiliz-Mısır askeri gücünde aldığı önemli görevler onun tanınırlığını daha da artırmıştır. Sudan’ın iç bölgelerine ilerleyen İngiliz-Mısır ordusunda ön cephelerde yer alan Slatin Bey, bir zamanlar kendisini esaret altında tutan Halife ve onun komutanlarının yakalanması için verilen orduyu sevk eden kişi olmuştur. 1899’da Mehdi Devleti’nin ortadan kaldırılmasıyla başlayan İngiliz hâkimiyet döneminde Sudan’ı yeniden yapılandıran birkaç isimden birisi olmuştur. Sudan’ın modern tarihinde bir kırılma noktası denilebilecek “Mehdi Hareketi’ni” yakından gözlemleyen Slatin Bey’in hikâyesi döneme ilişkin yapılacak çalışmalara yeni kapılar aralayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Africa, Sudan, Rodolf V. Slatin, Mehdi Hareketi, Darfur.

Abstract
Although Rudolf Von Slatin was originally an Austro-Hungarian citizen, he began his official duties under the Egyptian Government thanks to the British civil and military officials he encountered during his trip to Sudan. R. Slatin, who left Vienna at the age of 17, did not have a good education, but was able to assume important duties in Sudan at a very young age. Slatin’'s appointment to these positions was made possible thanks to the contributions of the powerful British General C. Gordon. R. Slatin’s career in Sudan fluctuated from mudir to governor, from 12 years of captivity to General Inspectorate of Sudan. Especially during the years of the British invasion of Sudan from 1896 to 1898, Slatin Bey's important duties in the Anglo-Egyptian military power increased his recognition even further. Slatin was on the front lines of the Anglo-Egyptian army moving towards the interior of Sudan. And Slatin Bey led the army, which tried to capture the Caliph and his commanders, who once kept him in captivity. He was one of the few who restructured Sudan during the period of British rule, which began in 1899 with the elimination of the Mahdi State. The story of Slatin Bey, who closely observes the Mahdi Movement, which can be called a breaking point in the modern history of Sudan, will open new doors to the studies to be made in the period.

Keywords
Africa, Sudan, Rudolf V. Slatin, The Mahdi Movement, Darfur.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri