• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 461
    Bugün Toplam : 168
    Genel Toplam : 531456

Kayıp Kent Germanicia: Lokalizasyon Problemleri Üzerine Yeni Gözlemler
(The Lost City Germanicia New Observations On Localization Problems )

Yazar : Oktay DUMANKAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 66
Sayfa : 409-434


Özet
Tarihi Prehistorik Dönemlere kadar uzanan Maraş; Mama, Gurgum, Antiocheia ad Taurum, Germanicia gibi önemli krallık, kent devleti ve şehirlere ev sahipliği yapmıştır. Ancak bunların lokalizasyonları hala yapılamamıştır. Bu maka¬lede, literatürde Caesarea Germanicia Commagene veya Commagene Germanicia’sı olarak geçmekte olan Roma Dönemi antik kentinin lo¬kalizasyonu üzerine önerilerde bulunulmuştur. Günümüzde Kahramanmaraş il merkezinin do¬ğusunda yer alan Dulkadiroğlu ilçesindeki Antik Çağ yapılarının Germanicia Antik Kenti’ne ait ol¬duğu düşünülmektedir. Bu bölgede yoğun kent dokusu yer almaktadır. Bu durum arkeolojik kül¬tür varlıklarının ve antik kentin sınırlarının belirlenmesini engellemektedir. Antik kentin sınırlarının belirleyebilmek için bölgenin (DEM-Sayısal Yükselti Modeli) hidrolojik modellemeleri oluşturulmuştur. Ayrıca 1948, 1975 ve 2016 yılı hava fotoğrafları üzerinden antik çağ yapılarının dağılım alanı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kahramanmaraş, Germanicia, Roma, Bizans,

Abstract
Maras which dates back to the Prehistoric Pe¬riods and hosted important kingdom and cities such as Mama, Gurgum, Antiocheia ad Taurum, Germanicia. However, their localization is still not determination. In this article, suggestions are made on the localization of the ancient Roman city of Caesarea Germanicia Commagene or Commagene Germanicia. It is believed that the antiquity structures in Dulkadiroglu district, which is located on the east of Kahramanmaras city center, belong to the Germanicia Ancient City. Today, there is a dense urban structure in this region. This situation prevents the determination of the archaeological cultural heritage and the elevation borders of the ancient city. In order to determine the boundaries of the ancient city, (Digital elevation Models) hydrological models of the region were created. In addition, aerial photographs of 1948, 1975 and 2016 determined the distribution area of ancient structures.

Keywords
Kahramanmaraş, Germanicia, Roman, Byzantine,

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri