• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 83
  Bugün Toplam : 81
  Genel Toplam : 464502

Celil Memmedguluzâde’nin Hayatı ve Mücadelesi
(Life and Struggle of Jalil Mammadguluzadeh )

Yazar : Afina BARMANBAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 68
Sayfa : 197-212


Özet
Azerbaycan edebiyatında Mirza Feteli Ahundov ile esası konulan klasik maarifçi realizmden sonra 20. yüzyıl başlarında tenkidi realist mektep meydana gelmiştir. Bu dönem edebiyatta sosyal-siyasi meseleler önemli bir yer edinmiş, konu itibariyle geniş alanı kapsayan realist edebi mektep, tür ve şekil olarak da dallanmıştır. Bu açıdan baktığımızda Azerbaycan edebi hayatının öncülerinden biri olan Celil Memmedguluzâde’nin eserlerinde realizm edebi mektebinin bütün konu ve türlerini görebiliriz. Azerbaycan edebi fikir tarihinde tenkidi realist mektebin kurucularından olan Celil Memmedguluzâde, ünlü “Molla Nesreddin” dergisinin editörüdür. Muasırlarının Mirza Celil diye hitap ettikleri Celil Memmedguluzâde’nin dünyaya bakış açısının ve ilerideki edebi tarzının oluşmasında yaşadığı muhitin, ailesinin ve çocukluğundan beri içinde bulunduğu ortamın etkisi önemli ipuçları vererek yazarı daha iyi anlama ve eserlerini detaylıca araştırabilme imkânı sağlamaktadır. Bu çalışmada; Celil Memmedguluzâde’nin kesin doğum tarihi ile ilgili tartışmalar, çocukluk muhiti hakkında etkileyici detaylar, evlilikleri, faaliyetleri, dış görüntüsü, karakteristik özellikleri, genel olarak net yorum yapmaktan kaçınılan dini görüşleri, hayatı boyunca farklı ülke rejimleri dâhilinde verdiği mücadeleler önemli ayrıntılarıyla birlikte ele alınarak, yazarın edebi portresi çizilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Celil Memmedguluzâde, Mirza Celil, Molla Nesreddin, Mücadele, Din.

Abstract
After the classical educational realism based on the literary works of Mirza Fatali Ahundov, the school of critical realism was formed in Azerbaijani literature in the early 20th century. During this period, socio-political issues came to the front in the literature, and the school of literary realism covering a wide range of subject matters branched out into different types and forms. In this respect, we can see all the subject matters and types of the school of literary realism in the works of Jalil Mammadguluzadeh, one of the leaders of Azerbaijani literary life. Jalil Mammadguluzadeh, one of the founders of the school of critical realism in the history of Azerbaijani literary thought, was the editor of famous "Molla Nasreddin" magazine. The formation of Jalil Mammadguluzadeh’s worldviews and his future literary style was influenced by his neighbourhood, his family and environment in which he lived since childhood; they provide us with the clues for better understanding of the writer and for a detailed study of the works of Jalil Mammadguluzadeh called Mirza Jalil by his contemporaries. In this study, the literary portrait of the writer is created by means of a detailed analysis of relevant discussions with regard to the exact date of Jalil Mammadguluzadeh’s birth, impressive details about his childhood environment, marriages, activities, outward appearance, characteristic features, religious views that are generally not overtly commented on, and his struggles within different country regimes throughout his life alongside with other important details.

Keywords
Jalil Mammadguluzadeh, Mirza Jalil, Molla Nasreddin, Struggle, Religion.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri