• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 386
    Bugün Toplam : 154
    Genel Toplam : 531442

Feridun Nâfiz [Uzluk] Bey’in Aksaray Notları
(Feridun Nâfiz [Uzluk] Bey’s Aksaray Notes )

Yazar : Zekai ERDAL  - Mustafa Fırat GÜL  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 66
Sayfa : 561-588


Özet
Aksaray, Aşıklı Höyük’le birlikte M.Ö. 8000’den beri farklı toplulukların, kavimler ve devletlerin yerleştiği, imar faaliyetleri gösterdiği ya da yağma ve talana maruz kalan bir yer olmuştur. Bu nedenle de Aksaray ve çevresinde farklı dönemlere ve devletlere ait bir çok eser günümüze ulaşabilmiştir. Anadolu Selçuklu döneminde en ihtişamlı günleri yaşayan Aksaray, Moğollarla birlikte yıkımlara maruz kalmıştır. Osmanlı Devleti zamanında ise iyice gözden düşer şehir küçük bir kasaba şeklinde Cumhuriyet dönemine kadar gelmiştir. Eski eserlere düşkün olan, onları yerince inceleyen ve onlar hakkında çeşitli notlar tutarak belgeleyen bir kişi olan Feridun Nafiz Uzluk, Aksaray’a hekim olarak atanmıştır. Uzluk görev yaptığı süre boyunca (1929-1932) Aksaray’daki Selçuklu eserlerini incelemiş, fotoğraflarını çekmiş ve kendince çeşitli notlar tutmuştur. Ömrü boyunca toplamış olduğu belgeler, bilgiler ve yazdığı notlar Uzluk’un vefatından sonra Selçuk Üniversitesi’ne bağışlanmıştır. Uzluk, Aksaray hakkında 13 sayfalık bir not tutmuştur. Osmanlı Türkçesi ile yazılan defterde yapılarla ilgili basit çizimler, mezar taşları ve kitabelerin dökümü ve bazı yapılar hakkında çeşitli bilgiler yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler
Aksaray, Feridun Nafiz Uzluk, Anadolu Selçuklu, Kitabe

Abstract
Aksaray including Aşıklı Höyük has been an area where various communities, tribes, and states had settled and carried out construction activities, and destructions and sacks occurred since B.C. 8000 with Aşıklı Höyük. Therefore a lot of works from various periods and states is able to reach today around Aksaray. Aksaray which had experienced its golden age in the Anatolian Seljuk period suffered the destruction by the Mongols. In the Ottoman period, the city lost its value and reached the Republican period as a small town. Feridun Nafiz Uzluk who was keen on ancient works, examined them on side, and documented them by taking notes about them was appointed as a doctor (1929-1932) to Aksaray. Uzluk examined the Turkish-Islamic works in Aksaray, took photos of them, and took notes in his own style during his term of duty. All the documents and information he gathered in his lifetime and the notes he wrote were donated to Selçuk University after his death. Uzluk took notes, consisting of 13 pages, regarding Aksaray. In the notebook written in Ottoman Turkish, simple drawings about structures, inventory of headstones and epitaphs, and diverse information on certain structures are found.

Keywords
Aksaray, Feridun Nafiz Uzluk, Anatolian Seljukides, Inscription.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri