• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 121
  Bugün Toplam : 96
  Genel Toplam : 407626

Avusturyalı Diplomat Sigismund Von Herberstein ve Buda’da Osmanlı Elçiliğine Dair Anıları (1541)
(Austrian Diplomat Sigismund Von Herberstein and His Memories of the Ottoman Embassy in Buda (1541) )

Yazar : Zeynep İNAN ALİYAZICIOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 66
Sayfa : 611-631


Özet
1486’da doğan Sigismund von Herberstein Viyana’da hümanist bir eğitim almıştır. Üniversite eğitiminden sonra Habsburg ordusunda bir süre hizmet etmiş, sonrasında Avusturya sarayında memur olarak göreve başlamıştır. Başta Slavca olmak üzere bildiği yabancı diller sayesinde kısa sürede yükselerek önemli diplomatik görevler üstlenmiştir. Kayser I. Maximilian, V. Karl ve I. Ferdinand’ın görevlendirmesiyle Avrupa’nın pek çok merkezine, Rusya’ya hatta Osmanlı sultanının huzuruna elçi olarak gitmiştir. Macaristan’da Osmanlı hakimiyetinin tesisi üzerine Osmanlılar ile ateşkes yapılması için I. Ferdinand tarafından 1541’de Kont Salm ile birlikte Buda’ya gönderilmiştir. Osmanlı sefaretiyle Hıristiyan dünyası dışına ilk kez çıkan Herberstein gittiği Osmanlı karargahında yaşadığı tecrübeleri hayatını anlattığı eserinde kaleme almıştır. Diplomat olması yanında Rusya üzerine yazdığı eser ve otobiyografisi yoğun yaşantısının birer izdüşümüdür. Bu iki eser dönemin diplomatik, siyasi, kültürel, sosyal hayatına dair araştırmacılara önemli bilgiler sunmaktadır. Otobiyografisinde müellif, Osmanlı karargahına ilk girişi, vezirlerle ve paşalarla görüşmesi, sultanın huzuruna çıkışı, sultan tarafından kendilerine verilen hediyeler, Osmanlı ordusunun gücü, Osmanlıların yemek alışkanlıkları gibi konuları detaylı bir şekilde kaydetmiştir.

Anahtar Kelimeler
Herberstein, Kanuni Sultan Süleyman, I. Ferdinand, Rüstem Paşa, Budin

Abstract
Sigismund von Herberstein, who was born in 1486, received a humanist education in Vienna. After graduation, he served in the Habsburg army for a while, then began his career as a civil servant at the Austrian court. Thanks to the foreign languages he knows, especially in Slavic, he quickly promoted important diplomatic missions. Kayser Maximilian I, Karl V and Ferdinand I. commissioned many centers in Europe, Russia, even the presence of the Ottoman sultan went to the ambassador. Upon the establishment of Ottoman rule in Hungary, it was sent to Buda together with Count Salm in 1541 by Ferdinand I for a cease-fire with the Ottomans. Herberstein, who went out of the Christian world for the first time with the Ottoman expedition, wrote the experiences he lived in the Ottoman headquarters in his work. In addition to being a diplomat, his autobiography and works on Russia are projections of his intense life. These two works provide important information about the diplomatic, political, cultural and social life of the period. In his autobiography, the author recorded in detail the subjects such as his first entrance to the Ottoman headquarters, his meeting with the viziers and the pashas, his appearance before the sultan, the gifts given to them by the sultan, the power of the Ottoman army, and the Ottoman cooking habits.

Keywords
Herberstein, Suleiman the Magnificant, Ferdinand I, Rüstem Pasha, Budin

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri