• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 45
  Bugün Toplam : 86
  Genel Toplam : 441211

Kütahya İlinde Meyvecilik
(Fruit Growing in The Kütahya Province )

Yazar : Ferdi AKBAŞ  - Cemal SEVİNDİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 65
Sayfa : 521-532


Özet
Araştırma sahasını oluşturan Kütahya ili, Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü’nde yer almaktadır. Kış mevsiminin sert ve soğuk geçtiği ilde, meyve tarımı doğu-batı istikametinde uzanan ovalarda yapılmaktadır. Sahada en fazla üretim değerine sahip olan başlıca meyveler elma, vişne, kiraz, erik, ceviz, çilek, armuttur. Fakat toplam meyve ağaçlarının %73’ünü vişne, kiraz ve ceviz ağaçları oluşturmaktadır. Çünkü bu üç ürünün ekonomik getirisinin fazla olması, bu meyvelerin üretim alanlarının genişletmiştir. Araştırma sahasında meyvecilik genel itibariyle geçmişten beri süregelen klasik yöntemlerle yapılmaktadır. Üreticiler teknik bilgilerle donatılması ve üretimin ziraat mühendislerinin kontrolünde yapılması, hem ürünlerin kalitesini ve değerini arttıracak hem de çiftçilerin zarar etmesini önleyecektir. Bunların yanında ürünlerin kurulacak olan kooperatifler vasıtasıyla pazara sunulması meyveciliğin istenilen düzeye ulaşmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Ege Bölgesi, Kütahya, meyvecilik, meyve ağaçları

Abstract
Kütahya province, which constitutes the research area, is located in the inner western Anatolian section of the Aegean region. In the province where winter season is hard and cold, fruit farming is carried out in the plains extending east-west direction. Fruits with the most production value in the field are apple, cherry, cherry, plum, Walnut, strawberry, pear. But 73% of the total fruit trees are Cherry, Cherry and walnut trees. Because the economic income of these three products is more than the production areas of these fruits have expanded. In the research area, fruit is generally carried out by conventional methods that have been ongoing since the past. Manufacturers and technical information equipment and production under the control of Agricultural Engineers will increase the quality and value of products as well as prevent the harm of farmers. In addition to these, the introduction of the products to the market through cooperatives will enable fruit production to reach the desired level.

Keywords
Aegean Region, Kütahya, fruit, fruit trees

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri