• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 68
  Bugün Toplam : 92
  Genel Toplam : 407622

Abdullah Harmancı’nın Öykülerinde Aydınlar
(Intellectuals in Abdullah Harmanci's Stories )

Yazar : Turan GÜLER    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 66
Sayfa : 155-176


Özet
Yazarların hikayelerinde biyografilerinden istifade etmeleri yaygın bir durumdur. Muhteris, Ertesi Dünya, Yerlere Göklere, Seni Ne İhtiyarlattı?, Melek Kayıtları, Behçet Bey Neden Gülümsedi? adı ile yayınlanmış altı öykü kitabı bulunan akademisyen yazar Abdullah Harmancı da öykülerinde bu türden biyografik unsurları sıklıkla kullanır. İmam Hatip’te başlayan din eğitiminin yanı sıra üniversite yılları, öğretmenlik tecrübesi, akademisyenliğin yanı sıra iyi bir dergi ve öykü yazarı olan Abdullah Harmancı varlık ve mana serüvenini yayınladığı hikayelerde okura yansıtmıştır. Bu çalışmada hikaye kitaplarında yazarın bu serüvenini doğrudan yansıtan hikayeleri öncelikli olarak değerlendirilmiştir. Bu hikayelerde hikaye karakterleri olarak öğretmen, akademisyen, yazar kimlikleri ön plana çıkmaktadır. Bu kişilerin aynı zamanda toplumsal boyutuyla ele alındığında birer aydın kimliğe sahip oldukları göz ardı edilmemelidir. Bu açıdan giriş bölümünde aydın kavramı üzerinde durulmuş, otobiyografik unsurların gölgesinde gelişen aydın kimliği hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmanın ana inceleme bölümünde ise bu hikayelerde geçen öğretmen, akademisyen, yazarlar çeşitle yönleri ile ele alınmıştır. Bu kişilerden hareketle yazarın toplumun aydın sınıfı hakkındaki düşünceleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Hikayelerde kimi zaman aydınların kendi iç çatışmalarına kimi zaman aydın halk çatışmasına kimi zaman aydın aydın çatışmasına yer verildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Hikaye, Aydın, Abdullah Harmancı,

Abstract
It is common for authors to take advantage of their biographies in their stories. Abdullah Harmancı, an academic writer who has six story books published with the names Muhteris, Ertesi Dünya, Yerlere Göklere, Seni Ne İhtiyarlattı?, Melek Kayıtları and Behçet Bey Neden Gülümsedi? frequently uses such biographical elements in his stories. Abdullah Harmancı, who is a good journalist and story writer as well as his university years, his teaching experience and his academic experience besides his religious education which started in Imam Hatip, has reflected his adventure of being and meaning to the reader in his stories. In this study, the stories of the author directly reflecting this adventure were evaluated as a priority. In these stories, as the story characters, teachers, academics and writers come to the fore. It should not be overlooked that these people have an intellectual identity when they are taken into consideration with their social dimension. In this respect, the concept of intellectual is dealt with in the introduction and a general evaluation has been made about the intellectual identity which develops in the shadow of autobiographical elements. In the main review section of the study, the teachers, academics and writers mentioned in these stories are handled with various aspects. Based on these people, the thoughts of the author about the intellectual class of the society were tried to be put forward. In the stories, it has been seen that sometimes intellectuals’ own inner conflicts, sometimes the conflicts between the intellectual and the people and sometimes the conflicts among the intellectuals were included in the stories.

Keywords
Story, Intellectual, Abdullah Harmancı

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri