• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 120
  Bugün Toplam : 57
  Genel Toplam : 388676

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenmeye Yönelik Motivasyon: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
(Motivation for Learning Turkish as a Foreign Language: A Scale Development Study )

Yazar : Oğuzhan SEVİM    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 65
Sayfa : 587-592


Özet
Bu çalışmanın amacı yabancıların Türkçe öğrenmeye yönelik motivasyonlarını ölçmek amacıyla bir ölçek geliştirmektir. Çalışma grubunu Atatürk, Harran ve Çanakkale Onsekiz Mart üniversitelerinin TÖMER’lerinde öğrenim gören 325 yabancı öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak 75 sorudan oluşan bir madde havuzu hazırlanmıştır. Araştırmacı ve Türkçe eğitimi alanında uzman bir kişi ile yüzey geçerliği yapılmış, tekrar eden, anlaşılması zor olan maddeler elenmiş, dil yanlışı olan maddeler de düzeltilerek kapsam geçerliği yapılmak üzere 35 maddelik bir form hazırlanmıştır. Uzman görüşleri alındıktan sonra 6 maddenin elenmesiyle 29 soruluk taslak ölçek yabancı öğrencilere uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler madde analizi, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yöntemleriyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda 22 maddeden oluşan Yabancı Dil olarak Türkçe Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği’nin güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yabancıların Türkçe öğrenme motivasyonları, ölçek geliştirme

Abstract
The aim of this study is to develop a scale to measure the Turkish learning motivations of foreigner students in Turkey. The sample group of this study consists of 325 foreigner students studying at Atatürk, Harran and Çanakkale Onsekiz Mart universities in TÖMER. In the research, a set of items consisting of 75 questions was prepared as a data collecting pool. By the Researcher and a Turkish Language Expert, surface validity was examined and repetitive items which had low understandibility were extracted, thus correcting any grammer mistakes and testing scope validity, a form that consists of 35 items was created. Eliminating 6 of the items upon expert evaluations, a draft scale consisting of 29 questions was applied to mentioned foreign students. The data obtained from the study were analyzed by item analysis, exploratory and confirmatory factor analysis methods. At the end of the study, the scale of motivation which consists of 22 items and targets foreigners who learn Turkish as a foreign language was found to be a reliable and valid scale.

Keywords
Turkish learning motivations of foreigners, scale development

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri