• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 44
  Bugün Toplam : 51
  Genel Toplam : 440904

Kars’ta Yılbaşında Oynanan Seyirlik Oyunlar: Galgağan, Kadı Beg ve Seri Sali
(Theatrical Plays Performed in New Year's Eves in Kars Galgağan, Kadi Beg and Seri Sali )

Yazar : Adem BALKAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 65
Sayfa : 1-7


Özet
Köy seyirlik oyunları daha çok köy çevrelerinde, yılın belirli günlerindeki bazı törenlerle düğünlerde ve genellikle kış aylarında oynanan oyunlardır. Bu oyunlar toplumsal birlikteliği sağladığı gibi, geçiş dönemlerini veya mevsimler döngüleri de kutsamayı amaç edinmektedir. Dolayısıyla içlerinde ait oldukları toplumla ilgi önemli bilgiler barındırmaktadırlar. Kars’ta yeni yılı karşılamak ve yeni yılın bolluk, bereket içerisinde geçmesi için kimi oyunlar oynanmaktadır. Bunlardan biri Galgağan’dır. Bu oyun kaynaklarda aleviler tarafından rumi aralık ayında oynanan bir oyun olduğu şeklinde geçer. Bu oyun Kars’ın Selim ve Sarıkamış’a bağlı köylerinde oynanmaktadır. Bir diğer oyun Kadı Beg’dir. Daha çok Sarıkamış’ta oynanmaktadır. Az çok birbirine benzemekle beraber aynı oyun Kağızman, Digor, Sarıkamış ve Akyaka’ya bağlı köylerde Seri Sali adıyla oynanmaktadır ve yeni yıl anlamına gelmektedir. Bu oyunlar bilinen Köse/Köse Gelin veya Azerbaycan sahasında oynanan Kosa/Kos-Kosa oyunları ile benzerlik gösterseler de oynanma zamanları ve kimi pratikleri açısından farklılık arz etmektedirler. Bu çalışmada derleme yolu ile elde edilen bu oyunlar metin şeklinde verilerek diğer oyunlarla karşılaştırmaları yapılacaktır. Aynı zamanda oyunlardaki kişiler, kullanılan araç-gereç ve kostümler simgesel açıdan yorumlanacaktır.

Anahtar Kelimeler
Galgağan, Köy Seyirlik Oyunu, Kadı Beg, Seri Sali.

Abstract
Village theatrical plays are mostly performed in village areas, during ceremonies and weddings at particular times of the year and in winter months in general. These plays help formation of social unity as well as aiming at blessing the mid seasons or seasonal cycles. Therefore, they contain significant information related to the society to which they belong. In Kars, some plays are performed for welcoming the new year and for the new year to last in abundance and plenitude. One of these is Galgağan. This play is referred as a play performed by the Alevi in December of the Julian Calendar. It is played in the villages of Selim and Sarıkamış districts of Kars. One other play is Kadı Beg. It is mostly played in Sarıkamış. Similar to each other more or less, the same play exists in the villages of Kağızman, Digor, Sarıkamış and Akyaka districts with the name of Seri Sali, and it means the 'new year'. Even though these plays are similar to the known Köse/Köse Gelin or Kosa/Kos-Kosa plays in the territory of Azerbaijan, there are differences in terms of their playing times and certain practices. In this study, these plays obtained by means of compilation are given in the form of text and their comparisons will be made with other plays. At the same time, the persons in the plays, the equipment used and the costumes will be symbolically interpreted.

Keywords
Galgağan, Theatrical Village Play, Kadı Beg, Seri Sali

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri