• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 62
  Bugün Toplam : 101
  Genel Toplam : 441227

1894 İstanbul Depreminde İzmit’te Afet ve Kriz Yönetimi
(Disaster and Crisis Management in İzmit in The 1894 İstanbul Earthquake )

Yazar : Yunus ÖZGER    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 65
Sayfa : 333-346


Özet
Türkiye’de deprem riski taşıyan en yüksek yerlerden biri İzmit ve çevresidir. Eskiçağlardan günümüze kadar bölgede çok ciddi depremler meydana gelmiş ve büyük hasarlar oluşmuştur. Bölgenin sosyal ve ekonomik yapısı olumsuz etkilenmiştir. 10 Temmuz 1894'te meydana gelen depremde İzmit şehir merkezinde cami ve okul gibi tarihi yapılarda ciddi hasar oluşmuş ancak herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Beklenmedik zamanda ortaya çıkan ve rutin işleyişi bozan bu gibi durumlar kriz olarak tanımlanmaktadır. Depremin neden olduğu kaotik sorunu çözmek için kriz yöneticileri gerekli tedbirleri almışlardır. Bu araştırmada afet ve kriz yönetimi bağlamında söz konusu depremin İzmit’e sosyo-ekonomik etkisi incelenecektir. Arşiv belgeleri ışığında İzmit’te meydana gelen hasar durumu ele alınacak ve İzmit yöneticilerinin krizi yönetme stratejileri tespit edilecektir. Afet ve kriz yönetim stratejilerine göre, krizin en az zararla atlatılması, idarecilerin yönetim kapasitesiyle doğrudan ilgilidir. Bu süreçte krizden çıkabilmek için hızlı ve sağlıklı karar alınması gerekir. Söz konusu depremde krizi yönetmek için ilk olarak başkent İstanbul’da askeri ve mülki bürokrasi harekete geçmiştir. İzmit mutasarrıfı ile İzmit kumandanı krizi çözmek için büyük çaba göstermişlerdir. İlk olarak İzmit’te kriz merkezi oluşturulmuş ve hasar tespit çalışması yaptırılmıştır. Zarar gören tarihi binalar etraflıca belirlenmiştir. Ardından tadilat ve tamirat süreci başlatılmıştır. Diğer yandan depremzedelere belirli oranda parasal yardım edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İzmit, deprem, afet ve kriz, 10 Temmuz 1894

Abstract
One of the highest places at risk of earthquakes in Turkey is Izmit and its environs. From the ancient times to the present, very serious earthquakes have occurred in the region and great damage has occurred. The social and economic structure of the region has been adversely affected. In the earthquake that occurred on 10 July 1894, serious damage occurred in the historical buildings such as mosques and schools in the city center of İzmit, but no loss of life was experienced. Such situations which occur unexpectedly and disrupt routine functioning are described as crises. Crisis managers have taken the necessary measures to solve the chaotic problem caused by the earthquake. In this study, socio-economic impact of this earthquake on Izmit will be examined in the context of disaster and crisis management. In the light of the archive documents, the damage situation in Izmit will be discussed and the strategies of Izmit managers to manage the crisis will be determined. According to disaster and crisis management strategies, overcoming the crisis with minimal damage is directly related to the management capacity of the managers. In this process, quick and healthy decisions must be taken to get out of the crisis. In order to manage the crisis in the earthquake, the military and civilian bureaucracy acted in the capital city of Istanbul. The governor of Izmit and the commander of Izmit have made great efforts to solve the crisis. First, a crisis center was established in Izmit and a damage assessment study was conducted. Damaged historical buildings have been determined in detail. Then the renovation and repair process was started. On the other hand, a certain amount of monetary aid has been provided to the earthquake victims.

Keywords
Izmit, earthquake, disaster and crisis, 10 July 1894

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri