• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 45
  Bugün Toplam : 42
  Genel Toplam : 440895

Fālnāme Dānyāl ʿAleyhi’s-Selām (Metin-İnceleme-Sözlük)
(Falnama Dānyāl ʿAleyhi’s-Selām (Text-Analysis-Glossary) )

Yazar : Hüsna KOTAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 65
Sayfa : 131-152


Özet
İnsanoğlu varoluşundan bu yana geleceği bilmek ve yönlendirmek istemiştir. Bu merak ve öngörüde bulunabilme arzusu onu çeşitli arayışlara itmiş; gelecekle ilgili kuşkular, başarılı ve mutlu olma isteği insanların birtakım yöntemler geliştirmesine sebep olmuştur. Tarih boyunca ilkel toplumlardan günümüz modern dünyasına değin gökteki yıldızlardan, taşa, suya, ateşe, aynaya, kahveye kadar çeşitli nesneler iyi ve kötü şekilde yorumlanmış ve bu yorumlar baht, talih, uğur anlamına gelen fal sözcüğü ile karşılanmıştır. Oldukça köklü bir geçmişe sahip olan ve hayatın hemen her alanına yayılan fal, edebi bir tür olarak da karşımıza çıkmaktadır. Fal ile ilgili olarak hem nazım hem de nesir türünde eserler yazılmış ve bunlara genel olarak falnâme adı verilmiştir. Bu çalışmada İsveç Lund Üniversitesi Kütüphanesi Gunnar Jarring Koleksiyonu’nda “A Composite Volume” adı altında Prov. 64 numarasıyla kayıtlı olan bir mecmuanın ilk yirmi üç varağında yer alan “Falname Danyal ?Aleyhi’s-selam” adlı yazma eser ele alınmıştır. Arap harfleri ile yazılan ve remil falını konu edinen bu eserin transkripsiyonlu metni hazırlanarak üzerinde işlevsel bir dil incelemesi yapılmış ve metinde geçen sözcükleri içeren bir sözlük hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Falnâme, ses bilgisi, şekil bilgisi, sözlük.

Abstract
Human beings have wanted to learn and guide the future since its existence. The desire for this curiosity and foresight led him to be in search of new things and doubts about the future, the desire to be successful and happy led people to develop a number of methods. Throughout history, from the primitive societies to the modern world, from the stars in the sky to the stone, water, fire, mirror, coffee, various objects have been interpreted in a good and bad way, and these comments are met with the word fortune-telling which means hap, chance and luck. The fortune-telling, which has a deeply rooted history and extends to almost all areas of life, also appears as a literary genre. Both the verse and prose works were written about fortune-telling, and these were generally called falnama. In this study, a manuscript named “Fal-name Danyal ‘Aleyhiındas-selam” in the first twenty-three folio of a document which is registered with the number 64 in the Gunnar Jarring Collection of Swedish Lund University Library under the name of an” A Composite Volume” is dealt with. By preparing the transcribed text of this work, which is written with Arabic letters and the theme of geomancy, a functional language analysis has been made and a glossary containing the words in the text has been prepared.

Keywords
Falnama, phonology, morphology, glossary.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri