• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 53
  Bugün Toplam : 259
  Genel Toplam : 409400

1923-1950 Yılları Arasında Rize’de Nüfus Yapısı
(Demographical Structure between 1923-1950 in Rize )

Yazar : Songül ALŞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 66
Sayfa : 713-729


Özet
1923-1950 yılları arası Türkiye Cumhuriyeti için çok hassas bir dönemdir. Bu yıllar arasında yapılan bütün çalışmalar genelde; iç ve dış barışa katkı sağlamanın yanında toplumsal dönüşümün ve ekonomik kalkınma planlarının ana merkeze oturtulduğu “Yeniden Yapılanma” dönemi olarak ifade edilebilir. Savaş ertesi, yeni bir devletin kurulması dönemlerinin ardılı olan bu tarihler çok dikkatli bir şekilde irdelenmeli ve değerlendirilmelidir. Zira Türkiye Cumhuriyeti’nin asıl hikayesi bu tarihler içerisinde gizlidir. Genç Cumhuriyet, kısıtlı ama bütün gücüyle kendini ülke dinamizmini canlandırmaya adarken çok ciddi bir efor sarf etmiştir. Bir yandan sosyal ve ekonomik gerçekliklerin tespiti yapılırken bir yandan da Anadolu’nun en ücra köşelerine varıncaya kadar bir toplumsal dönüşüm hedeflenmiştir. Bu çalışmaların yapılabilmesi için en önemli olan unsur ise şüphesiz nüfus olmuş, Türkiye Cumhuriyeti de bu çalışma prensiplerini ortaya koyarken ilk iş olarak mevcut gücün tespitini yapmıştır. 1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımı ve periyodik olarak genelde 5 yılda bir ele alınan nüfus sayımları ardından, yapılan çalışmaların katkıları-etkileri ve sonuçları daha iyi bir değerlendirme verisi olarak elde edilmiştir. Anadolu’nun, Doğu Karadeniz’in gelişmeye müsait bir merkezi olan Rize de bu çalışmalardan payına düşeni kademeli olarak alan yerlerden bir tanesidir. Rize, tarihi itibarı ile Trabzon’un bir parçası özelliği arz etmesinin ardından, Çoruh Vilayet kararı sonrasında Artvin ile de sınır birlikteliği uygun görülmüş daha sonra bu birlikteliğe de son verilmesinin ardından, sınırları belli özel bir il olmuştur. Makalede, 1923-1950 yılları aralığında Rize, bu değişkenler ışığında, nüfus dengelerinde nereden nereye yol almış, hangi çalışmaları kendi lehine kullanmış ve bu adımlar Rize yapısını nasıl etkilemiştir sorularının cevabı vardır. Zira nüfus bütün toplumsal gerçekliklerin yansıdığı ve karşılık bulduğu bir alandır. Dolayısı ile Nüfus; Rize tarihini, mülki çalışmaları, göçler ve ekonomik durumu gözler önüne serebilecek bir tablo ortaya koyması hasebi ile ele alınarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Doğu Karadeniz, Rize, Nüfus, 1923-1950

Abstract
Between the years 1923-1950 for the Republic of Turkey is a very sensitive period. All the works done between these years are generally; In addition to contributing to internal and external peace, it can be expressed as the period of ve Restructuring ma where social transformation and economic development plans are placed in the main center. After the war, these dates which are the successors of the establishment of a new state must be carefully examined and evaluated. Because the real story is hidden in the Republic of Turkey on this date. Young Republic, but limited with all its power to revitalize the country's dynamism has made a very serious effort. On the one hand, social and economic realities were determined and a social transformation was aimed until the most remote corners of Anatolia. The most important element of this work undoubtedly been made to the population, Turkey has also revealing that the operating principles of the determination of the present force at the first job. Following the first census in 1927 and the censuses, which were taken periodically in general, every 5 years, the contributions, effects and results of the studies were obtained as a better evaluation data. Rize, which is an important center of Anatolia and Eastern Black Sea Region, is one of the places that gradually share its share. Rize, Trabzon as a part of the date after the features of the property, after the decision of the Coruh Province with Artvin boundary coexistence was considered appropriate, and then this association was terminated, a special province has been bound. In the article, Rize in the years 1923-1950, in the light of these variables, where the population balances have taken the lead, in which works have been used in their favor, and these steps are the answer to the questions of how Rize has affected the structure. Because the population is an area where all social realities are reflected and responded. Therefore, the population; Rize history, civil works, immigration and economic status can be considered as a table that can be evaluated by considering.

Keywords
Eastern Black Sea, Rize, Population, 1923-1950

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri