• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 49
  Bugün Toplam : 46
  Genel Toplam : 440899

Atatürk’ün Hedeflediği Türk Kadını Profilinin İzleri: Konya Nutku Örneği
(Turkish Women Profile That Ataturk Targeted: Example of Konya Speech )

Yazar : Cemile TEKİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 65
Sayfa : 445-464


Özet
Gazi Mustafa Kemal Paşa “Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözüyle kadının cemiyet ve uygarlık içindeki yerini vurgulamıştır. Kadın haklarını batılılaşmanın ve modernleşmenin bir öğesi olarak idrak etmiştir. Türk kadınına her zaman güvenmiş ve Türk kadınının toplumda hak ettiği yere gelebilmesi için öncü inkılaplara imza atmıştır. Hiçbir devlette, hiçbir devlet adamı, kadın hakları konusunda bu kadar hassas olmamış ve bu kadar mücadele etmemiştir. Bu makalede Atatürk’ün Konya’da yaptığı konuşmada Türk kadınına verdiği mesaj üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Atatürk, Türk kadını, kadın hakları, eşitlik.

Abstract
Gazi Mustafa Kemal emphasized women’s position in the society when he stated “everything you see on earth is women’s work.” He regarded women’s rights as a component of westernization and modernization. As Kemal Atatürk had always believed in the Turkish women, he enacted initial reforms to give them their due place in the society. No head of state has ever been so sensitive to the rights of women and fought for their cause. This study examines Kemal Atatürk’s speech in Konya regarding his messages for women.

Keywords
Atatürk, Turkish women, women’s rights, equality.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri