• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 64
  Bugün Toplam : 101
  Genel Toplam : 441227

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet Türkiye’sine Otel, Han ve Pansiyonlar İçin Alınan İnzibatî Tedbirler
(Disciplinary Measures Taken for Hotels, Inns and Pensions From Ottoman Empire To The Republican Turkey )

Yazar : Murathan KEHA    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 65
Sayfa : 347-362


Özet
İnsanlar hemen her zaman kendi yaşadığı bölgeden daha farklı yerleri gezip, daha güzel yerler görme merak ve hevesini taşımaktadır. Özellikle Batı dünyasının Doğu’nun gizemine duyduğu merak çoğu zaman düzenlenen sefer veya seyahatlerin temelini oluşturmaktadır. Tarih boyunca pek çok seyyah ve maceracı eline geçen çeşitli fırsatlarla bu bölgeye gelmiş ve merakını tatmin etmeye çalışmıştır. İnsanlar maddi olarak refaha erdikten sonra teknik gelişmelerin de etkisiyle artık daha rahat seyahat etme fırsatlarını yakalamışlardır. Her zaman merak duyulan Doğu, artık eskisinden daha yakındır Batı dünyasına. Elbette Osmanlı toprakları da bu meraktan nasibini almıştır. Gerek ülke dâhilindeki kutsal mekânlar, gerekse masallara konu olan İstanbul pek çok seyyahın akın akın Osmanlı Ülkesine gelmesine sebep olmuştur. Bu seyyahların pek çoğu meraklarını tatmin amacı taşısa da, aralarında elbette bu güzel toprakları ifsat etme ve ele geçirme planları yapanlar da vardı. Bu kötü niyetli insanlar için de seyyahlık, asıl kimlik ve niyetlerini gizleyebilecekleri güzel bir kılıftı. Osmanlı Devleti de bu sahte seyyahların farkına varmış ve özellikle, bu kimselerin barınacakları yerler olan otel, han ve pansiyon gibi mekânlar için çeşitli inzibati tedbirler almaktan geri kalmamıştır.

Anahtar Kelimeler
Otel, Pansiyon, Zabtiye, Nizamname

Abstract
People always have the curiosity and enthusiasm to see and visit more beautiful places than the place they live. In particular, the Western world's interest in the mysteries of the East is often the basis of travel or voyage. Throughout history, many travelers and adventurers came to this area with various opportunities and tried to satisfy their curiosity. After the financial prosperity of the people and the technical developments, they have the opportunity to travel more comfortably now. The East, which is always curious, is now closer to the western world than ever before. Of course, Ottoman lands also took their share of this curiosity. Both the sacred places within the country and the subject of fairy tales, Istanbul has caused many travelers to flock to the Ottoman country. Although many of these travelers were intended to satisfy their curiosity, there were also those who, of course, planned to make and seize these beautiful lands. For these malevolent people, it was a good cover for the travelers, their original identities and their intentions. The Ottoman Empire also recognized these fake travelers, and in particular it has not lost its ability to take various measures for places such as hotels, inns and boarding houses.

Keywords
Hotel, Pension, Gendarme, Regulations

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri