• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 51
  Bugün Toplam : 104
  Genel Toplam : 441230

Erzurumlu Bir Şair: Şeyh Ziyâeddin Taşkesenî ve Klasik Tarzdaki Şiirleri
(A Poet from Erzurum: Şeyh Ziyâeddin Taşkesenî and His Classical Style Poetry )

Yazar : Lokman TAŞKESENLİOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 65
Sayfa : 57-75


Özet
arasında oldukça yayılmış; saray edebiyatı tanımının aksine devlet memurları, ordu mensupları, medrese ve tarikat erbabı gibi toplumun okumuş kesiminin önemli bir kısmını etkilemiştir. Tezkirelerde ve edebiyat tarihi kaynaklarında bu asırdaki şairlerin sayı olarak tüm zamanlardan fazla olması, bu kuvvetli geleneğin son yüzyıla büyük bir birikim ile girdiğini göstermektedir. Özellikle tarikatlar, ilmî misyonlarının yanında edebî faaliyetlerin merkezlerinden biri olarak da mevcudiyetlerini sürdürmüştür. Halvetîlik, Nakşibendîlik gibi yaygın tarikatlar aynı zamanda Anadolu’nun en uzak bölgelerinde dahi divan şiiri geleneğini yaşatmış, şairlerin yetiştiği birer kuruma dönüşmüştür. Bu çalışmada 19. yüzyılda Erzurum ve çevresinde tasavvufi kimliği ile şöhret bulmuş Şeyh Ziyâeddin Taşkesenî’nin hayatı ele alınmış; bir mecmuada tespit edilen klasik tarzdaki şiirleri Latin harflerine aktarılarak metinler şekil, muhteva, dil ve üslup bakımından detaylı bir şekilde incelenmiştir. Böylece mutasavvıf bir şahsiyet olmakla birlikte gazellerini tamamen klasik şiir geleneği çerçevesinde kaleme alan Ziyâeddin Taşkesenî’nin edebî kişiliği ve şiirleri de edebiyat dünyasına kazandırılacaktır

Anahtar Kelimeler
Şeyh Ziyâeddin Taşkesenî, Erzurum, Klasik Şiir, Gazel, Nakşî-Hâlidî

Abstract
Divan poetry spread considerably among the writing experts, especially in all the regions of the Ottoman geography in the 19th century; contrary to the definition of palace literature, it affected a significant part of the educated section of the society such as civil servants, members of the army, madrasa and religious order experts. The fact that the number of poets in this century in the tezkires and in the sources of literary is more than ever; history shows that this strong tradition entered into the last century with a great accumulation. In particular, religious orders continued to exist as one of the centers of literary activities besides their scientific missions. At the same time, widespread religious orders such as Halvetism and Naqshbandi sustained the tradition of divan poetry even in the farthest regions of Anatolia, and became an institution where the poets trained. In this study, the life of Şeyh Ziyâeddin Taşkesenî, who became famous with his mystic identity in Erzurum and its surroundings in the 19th century, was discussed; his poems of the classical style detected in a magazine were studied in detail in terms of form, content, language and style by transferring them to Latin letters. Thus, the literary personality and poems of Ziyâeddin Taşkesenî, who had a sufistic personality and committed his gazels to paper completely in the frame of classical poetry tradition, will also be brought to the world of literature.

Keywords
Şeyh Ziyâeddin Taşkesenî, Erzurum, Classical Poetry, Gazel, Nakşî-Hâlidî

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri