• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 59
  Bugün Toplam : 54
  Genel Toplam : 441486

Çağdaş Kıpçak Türkçesinin Söz Varlığına Karay Türkçesinden Katkılar
(Contributions from Karaim in Vocabulary of Contemporary Kipchak Turkish )

Yazar : Abdulkadir ÖZTÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 64
Sayfa : 283-302


Özet
Kıpçak Türkçesi, tarihî ve çağdaş dönemleri ve lehçeleriyle Türk dili içerisinde önemli bir yere sahiptir. 14. yüzyıldan günümüze dek verdiği eserlerle Türk dili, tarihi ve kültürü başta olmak üzere pek çok alanda Türkoloji çalışmalarına da ışık tutmaktadır. Kıpçak Türkçesinin tarihî dönemlerine kadar uzanan ve aynı zamanda çağdaş temsilcisi olan Karay Türkçesi, 16.-20. yüzyıllar arasında meydana getirdiği yazılı metinler ile varlığını sürdürmüştür. 21. yüzyıl itibariyle yayın faaliyetleri duraklama sürecine geçen Karayca, günümüzde yok olma tehlikesi altında bulunan bir Kıpçak lehçesidir. Eski Türkçenin izlerini barındıran, Oğuzcanın kimi etkilerini taşıyan ve aynı zamanda kendine özgü yapısıyla dikkat çeken Karayca, zengin söz varlığı ile Türk diline katkı sunmaktadır. Karayca söz varlığı içerisinde fiiller, bu çalışmaya kaynaklık etmektedir. Karayca, kendine özgü fiillerin yanı sıra tarihî dönemlerde kullanılan bazı fiilleri, Oğuz lehçelerinden geçen kimi fiilleri, yabancı dillerden alıntılayıp türettikleri fiilleri ve diğer Kıpçak lehçeleriyle hem ortaklık hem de farklılık gösteren fiilleri bünyesinde muhafaza etmiştir. Bu çalışmada, Karaycaya özgü fiiller ile tarihî ve çağdaş Kıpçak lehçelerinde farklı türevlerde bulunan Karayca bazı fiiller tasnif edilerek çağdaş Kıpçak Türkçesinin söz varlığına Karay Türkçesinden katkılar sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Çağdaş Kıpçak Türkçesi, Karayca, Söz Varlığı, Fiil.

Abstract
Kipchak Turkic has an important place in Turkic language with its periods of historical and contemporary and dialects. Kipchak Turkic sheds light on many field Turkology studies, especially Turkic language, history and culture, with works from the 14th century to the present day. Karaim Turkic, which dates back to the historical periods of Kipchak Turkic and is its contemporary representative has continued its existence with the written texts between of the sixteenth and twentieth centuries. Karaim Turkic which pausing activities of publishing with in the twenty-first century is a Kipchak dialect that is under the threat of extinction today. Karaim which hosting the traces of the Old Turkic, bearing the some effects of Oghuz Turkic and at the same time drawing attention with its unique structure contributes to the Turkic language with its wealth of vocabulary. The source of this work is the verbs in the vocabulary of Karaim Turkic. Karaim Turkic guarded within besides its specific verbs some verbs used in historical periods, some verbs passing from Oghuz dialects, the verbs they quoted from foreign languages, both common and different verbs with other Kipchak dialects. In this study, we will classify Karaim Turkic specific verbs and historical and contemporary Kipchak dialects in different derivations of Karaim Turkic some verbs and will be presented contributions from Karaim in vocabulary of contemporary Kipchak Turkic.

Keywords
Contemporary Kipchak Turkic, Karaim, Vocabulary, Verb.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri