• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 81
  Bugün Toplam : 76
  Genel Toplam : 442853

Türkiye ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasında 1965-1975 Döneminde Gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Ve Yapılan Yatırımlar
(Economic Cooperation and The Investments Realized Between Turkey and Union of Soviet Socialist Republic During 1965-1975 )

Yazar : Mehmed Gökhan POLATOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 65
Sayfa : 477-496


Özet
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasındaki ilişkiler Millî Mücadele Dönemi’nde (1919-1923) başladı ve genel olarak 1940’lı yıllara kadar olumlu bir seyir takip etti. İkinci Dünya Savaşı’nın (1939-1945) ardından kutuplaşan dünyada 1945 yılı sonrasında Soğuk Savaş Dönemi başladı. İki kutuplu bir bloğun olduğu bu süreçte Türkiye ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri yanlısı bir dış politika takip etti. Değişen siyasi koşullar sonucunda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile ilişkiler 1960’lı yıllara gelindiğinde tekrar normalleşmeye başladı. İki ülke arasında yürütülen ekonomik işbirliği doğrultusunda Türkiye’de 1970’li yıllarda birçok yatırım yapıldı. Bunlar arasında; Aliağa Petrol Rafinerisi, Bandırma Sülfürik Asit Fabrikası, Seydişehir Alüminyum Tesisleri, Artvin Liv-Levha Fabrikası, İskenderun Demir-Çelik Fabrikası yer almaktaydı. Bu çalışma ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 1965-1975 döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile olan iktisadi ilişkileri ve bunun çeşitli sanayi tesislerinin kurulmasındaki etkisi ele alınarak değerlendirilmeye çalışıldı.

Anahtar Kelimeler
Ekonomi, Türkiye, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Sanayi, Fabrika

Abstract
The relations between Republic of Turkey and Union of Soviet Socialist Republic (1919-1923) started during War of Independence and followed a positive process up to 1940 s in general. Following the Second World War (1939-1945), Cold War Period started after 1945 in a polarized world. In this period in which a block with two polars was existing, Turkey followed a foreign policy predominantly in favor of United States of Amerika. As a result of the changing political conditions, relations with Union of Soviet Socialist Republic again normalized in 1960 ies. In line with the economic cooperation between two countries, lots of investments were made in 1970 ies. Among these were Aliağa Oil Refinery, Bandırma Sulfuric Acid Factory, Seydişehir Aluminum Facilities, Artvin Liv-Sheet Factory, İskenderun Iron-Steel Factory. In this study, the economic relations between Union of Soviet Socialist Republic and Republic of Turkey during 1965-1975 were investigated and the effect of these relations from the point of founding various industrial establishments were evaluated.

Keywords
Economics, Turkey, Union of Soviet Socialist Republic, Industry, Factory.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri