• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 87
  Bugün Toplam : 52
  Genel Toplam : 441484

İkinci Dünya Savaşı Bitiminden Bağdat Paktı’na Geçen Süreçte Türkiye’nin Ortadoğu Politikası
(Turkey’s Middle East Policy from The End of the Second World War to Baghdad Pact )

Yazar : Mustafa Edip ÇELİK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 64
Sayfa : 475-497


Özet
İkinci Dünya Savaşı sonrasında SSCB tehdidine maruz kalan Türkiye, Batı ittifakına yönelmiştir. Türkiye, 1947 yılında ilan edilen Truman Doktrini ile ABD’den yardım almaya başlamıştır. Türkiye’nin Ortadoğu politikası da Batı ittifakına yaklaşması ile birlikte bu ittifakın gereklilikleri doğrultusunda şekillenmiştir. Soğuk Savaş sürecinde tehdidi kuzey komşusu SSCB’den hisseden Türkiye, Ortadoğu’daki Arap Devletleri’nin Batı ittifakını bir tehdit olarak gördüğünü anlayamamış, bu da Türkiye’nin Ortadoğu’da etkili bir politika yürütmesine engel teşkil etmiştir. Bu çalışma, İkinci Dünya Savaşı bitiminden ABD öncülüğünde kurulan Bağdat Paktı’na kadar geçen süreçte Türkiye’nin Ortadoğu politikasının hangi temel saiklerle şekillendirildiğini ve ortaya çıkan gelişmelerde alınan tutumu açıklamayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Türkiye, Ortadoğu, Batı İttifakı

Abstract
Exposed to the threat of the Soviet Union after the Second World War, Turkey has addressed the Western alliance. Turkey, began to receive aid from the United States with the Truman Doctrine that was announced in 1947. Turkey who got closer to the Western alliance, shaped its Middle East Policy according to this alliance. In the process of Cold War Turkey felt the threat from the northern neighbor USSR did not understand that the Arab states felt the threat from the West and this factor inhibit Turkey from following an efficient policy in the Middle East. This study aims to explain Turkey’s Middle East policy from the end of the Second World War to the Baghdad Pact which was established under the leadership of The United States.

Keywords
Turkey, Middle East, Western Alliance

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri