• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 96
  Bugün Toplam : 97
  Genel Toplam : 410220

TUTOR DESTEKLİ ÖĞRETİM MODELİ’NİN YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA BECERİLERİNE VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF TUTOR SUPPORTED TEACHING MODEL ON TURKISH SPEAKING SKILLS AND LOSS LEVELS OF FOREIGN STUDENTS )

Yazar : Bahadır GÜCÜYETER  - İzzet ŞEREF - Ahmet KARADOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 64
Sayfa : 535-552


Özet
Bu çalışmada Tutor Destekli Öğretim Modeli'nin Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe öğrenen B1 seviyesindeki öğrencilerin Türkçe konuşma becerilerine ve kaygılarına etkisi araştırılmıştır. Araştırmada karma yöntemli desenlerden olan açımlayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu B1 seviyesinde Türkçe öğrenen 12 yabancı öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “İkinci Dil Konuşma Kaygısı Ölçeği”, “Ana Dilinde Konuşma Becerisi Gözlem Formu” ve tutorların raporları aracılığıyla toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe Öğretimi, Tutor Destekli Öğretim Modeli, konuşma becerisi.

Abstract
In this study, the effect of the Tutor Supported Learning Model on Turkish speaking skills and concerns of Turkish students learning B1 at Atatürk University Turkish Teaching Application and Research Center was investigated. In the research, an exploratory sequential pattern with mixed patterns was used. The study group consisted of 12 foreign students learning Turkish at B1 level. The data of the study were collected through ılı Second Language Speaking Anxiety Scale ”, Gözlem Spoken Language Observation Form Gözlem and reports of tutors.

Keywords
Teaching Turkish to Foreigners, Tutor Assisted Instructional Model, speaking skills.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri