• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 61
  Bugün Toplam : 54
  Genel Toplam : 441486

Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki (5, 6, 7 ve 8. Sınıf) Etkinliklerin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Activities (5, 6, 7 and 8. Grade) in Secondary School Turkish Language Textbooks )

Yazar : Bünyamin SARIKAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 64
Sayfa : 563-580


Özet
Bu çalışmada ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıf) Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin çeşitli açılardan değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ders kitaplarındaki etkinliklerin ana metin eksenli olup olmadığı ve etkinliklerde görsel unsurların kullanılıp kullanılmadığı, kullanılmış ise hangi görsel türlerin tercih edildiği sorularına cevap aranmıştır. Çalışmada verilerin toplanmasında 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olan yeni Türkçe ders kitaplarındaki etkinlikler değerlendirilmiştir. Çalışmada yöntem olarak var olan bir durumu olduğu gibi ortaya koymayı amaçlayan tarama modeli kullanılmıştır. Bu tarama sonuçlarına göre; Türkçe ders kitaplarındaki toplam 932 etkinlikten büyük bir kısmının (%64,59) ana metin eksenli olduğu tespit edilmiştir. Çalışma kapsamındaki bir diğer sonuç ise ortaokul 5. sınıf Türkçe ders kitabı etkinliklerinde toplam 191 etkinliğin 99’unda görsel unsurların hiç yer almadığı; 6. sınıf Türkçe ders kitabı etkinliklerinde toplam 246 etkinliğin 233’ünde görsel unsurlara yer verilmediği; 7. sınıf Türkçe ders kitabı etkinliklerinde toplam 307 etkinlikten 223’ünde görsel unsurların yer almadığı; 8. sınıf Türkçe ders kitabı etkinliklerinde ise toplam 188 etkinliğin 166’sında görsel türlerin hiç olmadığıdır. Bu ders kitaplarında görsellerin kullanılmadığı etkinlik sayısı ise 721’dir. Ulaşılan bulgular doğrultusunda Türkçe ders kitaplarının her yönüyle daha özenli hazırlanması, Türkçe ders kitapları etkinliklerinde çocuğa görelik ilkesi de gözetilerek daha fazla görsel unsurlara yer verilmesi, etkinliklerin ana metinlerden çok fazla koparılmaması gerektiğine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Ders kitabı, etkinlik, Türkçe dersi

Abstract
The aim of this study is to evaluate the activities in the secondary school (5th, 6th, 7th and 8th grade) Turkish language textbooks from different perspectives. More specifically, the study seeks answers to the following questions: Are the activities in the textbooks main text-based? Are visual elements used in the activities? And, if so, what types of visual elements are used? For data collection, the activities in the new Turkish language textbooks valid as of the academic year 2018-2019 were evaluated. A screening model was used in the study. According to the screening model, the fifth-, sixth-, seventh- and eighth- grade Turkish language textbooks contain 191, 246, 307 and 188 activities, respectively. Results show that 602 of a total of 932 activities are main text-based and that 99, 233, 223 and 166 of the activities in the fifth-, sixth-, seventh- and eighth- grade textbooks, respectively, do not contain visual elements. Based on these findings, it is recommended that Turkish language textbooks be prepared more carefully in every aspect, that more textual elements attuned to the cognitive skills of children be integrated into activities in textbooks and that activities be main text-based.

Keywords
Textbook, Activity, Turkish Lesson

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri