• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 138
  Bugün Toplam : 97
  Genel Toplam : 407627

İran'da İslam Devrimi Öncesi Siyasi Olaylara Bakış "Ak Devrim ve Lale Meydanı Katliamı”
(A View upon Political Events before the Islamic Revolution in Iran “White Revolution and Lale Square Massacre” )

Yazar : Ahmet EDİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 66
Sayfa : 731-744


Özet
XX. yy içerisinde dünyada büyük siyasal manevralara neden olan olaylar yaşanmıştır. Bu olaylar dünyanın ekonomik, askeri, kültür, sanat ve sınırlarının tümden değişmesine neden olan olaylardır. Bunların vuku bulmasıyla; Balkan Savaşları (1912-1913), Birinci Dünya Savaşı (1914-1918), 1917 Bolşevik İhtilali, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, İkinci Dünya Savaşı (1939-1945), Çin Kültür Devrimi (1949), ABD-SSCB arasında yaşanan soğuk savaş, SSCB’nin Afganistan’a müdahalesi (1979-1989), 1979 İran İslam Devrimi ve 1991 SSCB’nin yıkılması gibi önemli olaylar meydana gelmiştir. Dünyada bunlar yaşanırken, zincirin Ortadoğu’daki en önemli halkası ise İran İslam Devrimidir. Devrim incelenirken bir halk harekâtına dönüşmesini sağlayan ve belki de devrimin bu denli erken yaşanmasını neden olan olay Lale Meydanı Katliamıdır. Çalışmada İran ve Ortadoğu tarihi için önemli bir yere sahip olan 6 Eylül 1978’de yaşanan Lale Meydanı Katliamı, öncesi ve sonrası nitel araştırma yöntemlerinden doküman ve belge analizi yöntemi kullanılarak ele alınmıştır. Çünkü Türkiye ile sınırdaş olan İran İslam Devleti, bölge ve Türkiye için vazgeçilmez bir stratejik ortak ve önemli bir aktör olup, geçmişten gelen kültürel birliktelikler nedeniyle de hakkında araştırma yapılıp bilgi sahibi olunması gereken bir coğrafyadır. Ayrıca çalışmada İran Devrimi ile ilgili çeşitli kaynaklar incelenmiş ve Lale Meydanı Katliamını giden süreçler araştırılmıştır. Bu çalışma için incelenen kaynaklar arasında kitaplar, dergiler, tezler, gazeteler ve belgeseller vardır. Böylece incelenen kaynaklar neticesinde yapılan bu çalışma objektif bir şekilde yazılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Lale Meydanı, İran İslam Devrimi, Humeyni, Ak Devrim

Abstract
During the 20th century, there were events that caused great political manoeuvres in the world. These are the events that have changed the world's economic, military, cultural art and boundaries, altogether. The occurrence of these events evoked other significant processes such as Balkan Wars (1912-1913), World War I (1914-1918), 1917 Bolshevik Revolution, 1929 World Economic Crisis, World War II (1939-1945), Chinese Cultural Revolution (1949), US-USSR Cold War, the intervention of the USSR to Afghanistan (1979-1989), the Islamic Revolution of Iran (1979,) and the collapse of the USSR in 1991. While these are experienced in the world, the most fundamental link of the chain in the Middle East is the Islamic Revolution of Iran. As to search Islamic Revolution, the incident that led to transform it as a public campaign and perhaps caused the development of revolution to occur so early is the Lale Square Massacre. In this study, Lale Square Massacre, its pre and post conditions, which had an important place for Iran and Middle East history, were handled by utilizing from document analysis of qualitative research methods. Because the Islamic State of Iran bordering with Turkey, is an indispensable strategic partner and a significant actor for Turkey and this region. And it is also a region and district to be searched and informed because of the cultural unity dating back. In addition, various sources related to the Iranian Revolution were examined and the processes leading to the Lale Square Massacre were investigated. There are books, journals, theses, newspapers and documentaries among the sources studied. Thus, this study, which was conducted as a result of the sources examined, was tried to be written in an objective way.

Keywords
Tulip Square, Islamic Revolution in Iran, Khomeini, White Revolution

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri