• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 46
  Bugün Toplam : 45
  Genel Toplam : 440898

Bursa ve Civarının İşgal ve Kurtuluş Sürecinde Askerî Harekâtlar
(Military Operations in The Occupation and Liberation of Bursa and Its Vicinity )

Yazar : Yücel ÖZTÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 65
Sayfa : 381-405


Özet
Bursa’nın işgali, 8 Temmuz 1920 tarihinde gerçekleşmiş ve tüm ülke ile yeni kurulmuş olan Büyük Millet Meclisinde çok büyük üzüntü ile karşılanmıştı. Hatta meclis oturumlarına ara vermiş ve meclis kürsüsü, kurtuluşa kadar puşude-i siyah olarak nitelenen bir örtü ile kaplanmıştı. Bu örtü,10 Eylül 1922 tarihinde gerçekleşen kurtuluş sürecine kadar orada kalmıştı. Kurtuluş sürecine değin, Bursa ve bölgesinde meydana gelen askeri harekâtların tamamı; Deli Halid Paşa Komutasında, tümen seviyesinde ve direkt Genelkurmaya bağlı Kocaeli Grup Komutanlığı unsurları tarafından yürütülmüştü. Büyük Taarruzun başarı ile gelişmesinin ardından, Bursa ve bölgesinin işgalden kurtarılması aşamasına gelinmesi ile daha dinç ve yıpranmamış olan Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3.Kolordu bu bölgeye sevk edilmiş ve emir komuta birliği tesis edilmişti. Türk kuvvetlerinin, İzmir’e girişi sonucunda verilen emirle 3.Kolordu ve emrindeki Kocaeli Grubunun müştereken yürüttüğü başarılı harekâtlar ve kesin sonuçlu taarruzlar neticesinde tüm bölge ve Bursa şehri işgalden kurtarılarak bağımsızlığına kavuşturulmuştu. Böylece, Mustafa Kemal’in “Ordular! İlk Hedefiniz. Akdeniz’dir. İleri!” emrinin Marmara Bölgesini içerisine alan kısmı da kurtulmuş oluyor ve Kurtuluş Savaşının tüm cephelerde başarı ile sonuçlanmasını pekiştirmiş oluyordu.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Bursa, Kurtuluş, Şükrü Naili, İşgal, Salname

Abstract
Occupation of Bursa, came true on 8 July 1920 and this event met with sadness from all country and TBMM which newly established. Indeed TBMM had a break it’s sessions and parliamentary rostrum was covered by ‘puşude-i siyah’ which is a specific veil until the salvation. This veil stayed Bursa up to 10 September 1922. Until the liberation process and all military operations that occur in region of Bursa was conducted by at Deli Halid Pasha’s command, at division level and Command of Kocaeli Group which connect with the General Staff. After the Battle of Dumlupınar passed successfully, command associations were formed 3.Corps which is at Şükrü Naili Pasha’s command was shipped with prevention of occupation of Bursa region. The orders of the Turkish army entering Izmir and the Kocaeli group coming together, they won the whole region independence as a result of successful operations. In this way, the Marmara Region has been liberated like Atatürk said that ‘Armies your first goal is the mediterranean forward.’ Thus, the success of the liberation struggle on all fronts was reinforced.

Keywords
Key Words: Bursa, Salvation, Şükrü Naili, Occupation, Yearbook

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri