• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 150
    Bugün Toplam : 123
    Genel Toplam : 283183

Trabzon’da Modernleşmenin Simgesi Olarak Meydan-ı Şarkî
(Trabzon’da Modernleşmenin Simgesi Olarak Meydan-ı Şarkî )

Yazar : Murat KÜÇÜKUĞURLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 63
Sayfa : 617-638


Özet
Bu makale bir bakıma, 19. yüzyıldan Cumhuriyet’e uzanan süreçte Trabzon’un modernleşme tarihinin, Meydan-ı Şarkî üzerinden yapılan kısa bir özetidir. Hakikaten belirtilen süreçte Trabzon’da modernleşme adına ne varsa, bu Meydan’da karşımıza çıkmaktadır. Meydan’ın bu süreçte yeni bir kimlikle ortaya çıkışı ve yeniden isimlendirilmesi, çevresindeki binaların geçirdiği değişim, içerisindeki bahçenin bu süreçte “park” haline getirilmesi ve bu parka gelen yerli ve yabancıların “yaşam tarzı” başlı başına modernleşmeyi anlatmaktadır. Diğer taraftan bu modernleşmenin “geleneksel yaşam” ile karşılaşması ve çatışması da yine bu Meydan’da gerçekleşmiştir. Bu anlamda makalede ele aldığımız konulardan biri, Meydan’da içki satışının sebep olduğu tartışmalardır. Meseleye yapısal olarak bakıldığında ise Meydan’da bulunan İskenderpaşa Camii, Medresesi ve Mezarlığı bu süreçte bir “gösterge” olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine geleneksel yaşam tarzını temsil eden kervanların, İran’dan getirdikleri yükleri 20. yüzyılın başlarına kadar Meydan’daki hanlara indirmeleri, Meydan’ın modernleşmesiyle tezat bir manzara olarak karşımızda durmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Trabzon, Meydan, modernleşme, gelenek, ticaret

Abstract
Bu makale bir bakıma, 19. yüzyıldan Cumhuriyet’e uzanan süreçte Trabzon’un modernleşme tarihinin, Meydan-ı Şarkî üzerinden yapılan kısa bir özetidir. Hakikaten belirtilen süreçte Trabzon’da modernleşme adına ne varsa, bu Meydan’da karşımıza çıkmaktadır. Meydan’ın bu süreçte yeni bir kimlikle ortaya çıkışı ve yeniden isimlendirilmesi, çevresindeki binaların geçirdiği değişim, içerisindeki bahçenin bu süreçte “park” haline getirilmesi ve bu parka gelen yerli ve yabancıların “yaşam tarzı” başlı başına modernleşmeyi anlatmaktadır. Diğer taraftan bu modernleşmenin “geleneksel yaşam” ile karşılaşması ve çatışması da yine bu Meydan’da gerçekleşmiştir. Bu anlamda makalede ele aldığımız konulardan biri, Meydan’da içki satışının sebep olduğu tartışmalardır. Meseleye yapısal olarak bakıldığında ise Meydan’da bulunan İskenderpaşa Camii, Medresesi ve Mezarlığı bu süreçte bir “gösterge” olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine geleneksel yaşam tarzını temsil eden kervanların, İran’dan getirdikleri yükleri 20. yüzyılın başlarına kadar Meydan’daki hanlara indirmeleri, Meydan’ın modernleşmesiyle tezat bir manzara olarak karşımızda durmaktadır.

Keywords
Trabzon, Meydan, modernleşme, gelenek, ticaret

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri