• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 194
  Bugün Toplam : 356
  Genel Toplam : 373318

Geleneksel Erzurum Evlerine Bir Örnek: Yaşar İkizler Evi
(A Traditional Erzurum Houses: Yasar İkizler House )

Yazar : Zerrin KÖŞKLÜ  - Muhammed Lütfi KINDIĞILI  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 63
Sayfa : 685-704


Özet
Erzurum kültür tarihini geçmişten günümüze taşıyan geleneksel evler kentin dokusunda önemli bir yere sahiptir. Anadolu ev mimarisini şekillendiren fiziki çevre, yapı malzemesi, iklim şartları, ekonomik yapı ve gelenekler Erzurum evlerinin özellikleri de belirleyen etmenler olmuştur. Yakutiye İlçesi, Rabia Ana Mahallesi 1. Çeşme Sokak ve 12435 Ada 2 Parselde bulunan Yaşar İkizler Evi geleneksel Erzurum evlerinin günümüze ulaşan ve kısmen korunabilen bir örneğini temsil etmektedir. İçeride tandır evinde bulunan kurun üzerindeki yazıta göre 1309 H. 1891 M. yılında yaptırılmıştır. Ev iç sofalı, avlulu, tandır evli ve iki katlı tasarımı ile Anadolu ev mimarisinin Erzurum evleri ile özelleşen bir şemasını yansıtmaktadır. Evin şemasında alt katında kapalı avlu, tandır evi, harem odası, üst katında iki oda ve sofa bulunmaktadır. Daha sonraki yıllarda bölünerek içyapısı değiştirilen evin bahçe, ahır ve merek bölümleri de bu değişimden etkilenmiştir. Erzurum evlerinin tipik yapısal özelliklerini yansıtan Yaşar İkizler Evi taş ve ahşap süsleme açısından zengindir. Nesneli ve bitkisel süslemeli taş kurunu, itinalı ve ince bir zevkin ürünü olan tavan, çiçeklik, dolap ve kapılarda görülen ahşap işçiliği yapıldığı dönemin üslup özelliklerini yansıtmaktadır. S ve C kıvrımlı yapraklar, çiçek, rozet motifleri ile oluşturulan bitkisel, yanı sıra basit geometrik şekiller geç barok uzantıların yerel özelliklerle kaynaştığı kompozisyonlarda izlenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Erzurum evleri, geleneksel mimari, taş kurun, tandır evi, barok

Abstract
Traditional houses that reflect cultural history of Erzurum have an important place in the city. The physical environment, building material, climate conditions, economic structure and traditions that shaped the Anatolian home architecture have also been the determinants of the characteristics of Erzurum houses. Yasar Ikizler House, located in the Yakutiye District, Rabiaana 1st Çesme Street and 12435 Ada 2, represents a daily example of a traditional and partially preserved Erzurum houses. According to the inscription on the ground inside the tandouri house, it was built in 1309 H 1891 AD. The interior part reflects a scheme that is customized with Anatolian house architecture with Erzurum houses, with interior sofas, courtyards, tandouri house and two storeys design. In the scheme of the house, there are indoor courtyard, tandouri house, harem room on the lower floor and two rooms and sofa on the upper floor. The house garden, barn, and warehouse sections of the house which were later divided by internal structure, were also affected by this change. Reflecting the typical structural characteristics of Erzurum houses, Yaşar Ikizler House is rich in stone and wood decoration. The stone carvings with object and vegetative decoration, the ceiling, flowerpot, cabinet and doors reflect the stylistic features of the period. Considering decoration, S and C curled leaves, floral, rosette motifs, as well as simple geometric shapes are followed by compositions of late baroque extensions that blend with local characteristics.

Keywords
Erzurum Houses, Traditional architecture, stone carving, tandouri house, baroque.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri