• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 53
  Bugün Toplam : 101
  Genel Toplam : 410224

Hayırseverlerin Eğitime Katkısı: Kayseri İli Örneği
(Contribution of Benefactors to Education: Example of Kayseri Province )

Yazar : Meral METİN GÖKSU   - Betül ASLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 64
Sayfa : 499-514


Özet
Türk milletinin iyilikseverlik, yardımseverlik gibi temel özellikleri, başkalarına yardım etme anlayışının bir yansıması olarak geçmişten günümüze devam etmiştir. Hayırseverler eğitim alanında sosyal sorumluluk bilincine sahip olarak okullar açmış ve öğrencilere burs vermiştir. Cumhuriyet ilan edildikten sonra ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların olduğu durumda dahi eğitim alanında çalışmalar yapılmış, okulu olmayan köylere halk kendi arasında para toplayarak imece usulü okul yapmıştır. Çünkü çocuklarının Cumhuriyet kültüründen ve inkılâplardan mahrum yetişmesinin önüne geçilerek eğitimin toplumun her kademesine yayılması amaçlanmıştı. Bu çalışmaların en güzel örneklerinden birini Kayseri halkında görmekteyiz. Çocukların eğitimden uzak kalmamaları ve cumhuriyet rejimini benimseyen eğitimli genç nesillerin yetişmesi için Kayserili hayırseverler diğer illere örnek olacak şekilde eğitimin gelişmesini desteklemişlerdi.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, hayırseverler, Kayseri, Cumhuriyet Dönemi

Abstract
The basic characteristics of the Turkish nation, such as being benevolent and benefactor, have continued from past to present as a reflection of the understanding of helping others. Having the understanding of social responsibility, benefactors have opened schools and have given scholarships to students in the field of education. After the Republic was declared, studies were carried out in the field of education, even if there were economic difficulties in the country, and the people collected money through voluntary activities and built schools in the villages without school. It was because of the fact that it was aimed to disseminate the education to all levels of society by preventing children from being deprived of the culture of the Republic and the reforms. We see one of the most beautiful examples of these activities in the people of Kayseri. Kayseri benefactors supported the development of education in a way that constituted an example to other provinces in order to ensure the children not to stay away from education and to raise educated young generations who were adopted the Republican regime.

Keywords
Education, benefactors, Kayseri, Republican regime

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri