• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 148
  Bugün Toplam : 363
  Genel Toplam : 373325

Bayburtlu Halk Şairi İmdat Sancar’dan Derlenen Hikâyeli Türküler
(Folk Songs with a Story Compiled from the Minstrel from Bayburt, İmdat Sancar )

Yazar : Nihangül DAŞTAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 63
Sayfa : 305-323


Özet
Halk bilimi, bir toplumun maddi ve manevi kültürüne ait birikimini bilimsel yöntemlerle derleyen, tasnif eden ve inceleyen bilim dalıdır. Halk müziği de halk biliminin incelediği kültürel ürünlerden biridir. Halk müziği incelemeleri, müzik aletleri, müzik terimleri, müzik türleri, türküler gibi pek çok konuyu ele alır. Türküler, ait olduğu toplumun acı, keder, neşe, hasret gibi tüm duygularının sözlü ve ezgili ifadesidir. Türkiye’de resmi olarak ilk türkü derleme faaliyetleri 20. yüzyılın başlarında yapılmaya başlamıştır. Bu çalışma, Bayburt’un Aydıntepe İlçesi Çayırköprü köyünde ikamet eden ve belleğinde çok sayıda masal, halk hikâyesi ve şiir bulunan İmdat Sancar’dan derlenen mahalli türküleri ele alacaktır. Bu türkülerin bir özelliği de hikâyeli türküler olmasıdır. Çalışmada türkülerin ve hikâyelerinin metinleri verilmiş, bu türkülerin şekil özellikleri incelenmiş, varyantı olan türküler tespit edilmiş ve türküler notaya aktarılmıştır. Sonuç olarak tespit edilen türkülerin, tespit edildikleri bölgenin sözlü tarihini taşıma işlevi bulunduğu, türkülerin tür anlamında ağırlıklı olarak ağıt muhtevalı olduğu, şekil anlamında türkülerin çeşitlilik arz ettiği, vezin olarak çoğunlukla 6+5=11’li hece kalıbının kullanıldığı, İmdat Sancar’ın bölgesel kültürün aktarılmasında önemli bir yerinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
halk şairi, hikâyeli türkü, Bayburt, İmdat Sancar

Abstract
Folklore is a science that compiles, classifies and examines the accumulation of a society’s material and spiritual cultures by scientific methods. Folk music is one of the cultural products that is examined by the folklore. The folk music studies addresses many concepts such as musical instruments, musical terms, musical genres, and folk songs. Folk songs are verbal and melodic expressions of all feelings of the society to which they belong such as pain, sorrow, joy, and longing. Officially the first folk song compilation activities in Turkey began in the early 20th century. This study will examine local folk songs compiled from İmdat Sancar who resides in Çayırköprü village and has many stories, folk stories and poems in his memory. One characteristic of these folk songs is that they have a story. In this work, the texts of folk songs and their stories are provided, the structural features of these folk songs were studied, folk songs with variations were identified and folk songs were transferred to musical notes. As a result, it was found that the folk songs identified have the function of carrying the oral history of the region, that the folk songs are predominantly lyrical, and the structural characteristics varied. The folk songs mostly used 6 + 5 = 11 syllabic measure and İmdat Sancar has an important place in the transfer of regional cultures.

Keywords
minstrel, folk songs with a story, Bayburt, İmdat Sancar

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri