• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 41
  Bugün Toplam : 49
  Genel Toplam : 442470

Kelür- / Keltür- / Ketür- / Getür- / Getir- ve Olur- / Oltur- / Otur- Fiilleri Üzerine
(About Kelür- / Keltür- / Ketür- / Getür- / Getir- And Olur- / Oltur- / Otur- Verbs )

Yazar : Ahmet Turan DOĞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 64
Sayfa : 117-130


Özet
Türk dilinin ilk yazılı metinlerinden günümüze kadar çeşitli yazı dilleri olmuştur. Bu yazı dillerinin hepsi de bir veya birkaç ağzın / lehçenin özellikleri üzerine kurulmuş ve bu ağzın / lehçenin özelliklerini yansıtmıştır. Türkler, farklı boylar hâlinde olduğu için bu yazı dilleri de o farklı boyların çeşitli özellikleri dolayısıyla birbirinden bazı temel farklılıklar içermiştir. Hatta bu farklılıklar, yazı dilini oluşturan boyun geçmişten getirdiği özellikler olarak hâlâ devam etmektedir. Dolayısıyla, dil alanında izlerin kolay silinmediği görülmektedir. Çalışma, bu esaslar üzerine kurulup kelür- / keltür / ketür- / getür- / getir- ve olur- / oltur- / otur- fiilleri Türk dilinin tarihî ve çağdaş yazı dilleri göz önünde bulundurularak değerlendirildi. Bu fiillerin hangi Türk yazı dillerinde hangi morfo-fonolojik biçimiyle kullanılmış olduğuna bakıldı. Çalışma, Türk dilinin hem ses bilgisi hem de şekil bilgisi alanlarını içerdiği için her iki alanın da bilgileri çerçevesinde konuyu aydınlatılmaya çalışıldı. İnceleme boyunca Türk dilinin gerek tarihî gerekse de çağdaş metinlerinden yüzyıllara göre örnekler verildi ve farklı Türk boylarındaki bu farklı kullanımlar arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına bakıldı.

Anahtar Kelimeler
Türk lehçeleri, kelür-, keltür-, ketür-, getür-, getir-; olur-, oltur-, otur-.

Abstract
There have been various written languages of Turkish from the first written texts to today. All of these written languages are based on the characteristics of one dialect or some dialects and reflect the characteristics of this dialect or these dialects. Since Turks have different tribes, these written languages contain some fundamental differences from one another due to the various characteristics of these tribes. These differences are still present as the features from past to present of the tribe that constructs the written language. Thus, the traces are still present in the field of language. Taking these differences into consideration, kelür- / keltür- / ketür- / getür- / getir- ve olur- / oltur- / otur- verbs in various written languages of Turkish were evaluated on the basis of historical and modern written languages of Turkish. These verbs were analysed with regard to in which morphophonological forms they were used in various written languages in Turkish. Consisting of both the phonetics and morphology of the Turkish language, this study tries to illuminate the verbs mentioned above in the framework of both fields. Throughout this study, different examples of Turkish language were given from not only historical texts but also modern texts. It was examined whether there is a significant relationship between different usages of the verbs in different Turkish verbs.

Keywords
Turkish dialects, kelür- / keltür- / ketür- / getür- / getir-, olur- / oltur- / otur- verbs.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri