• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 65
  Bugün Toplam : 99
  Genel Toplam : 410222

Derlenmiş Türk Halk Masallarının Çocuk Edebiyatı İçin Yeniden Yazılması
(The Re-Writing of Folktales for Children’s Literature )

Yazar : İlknur TATAR KIRILMIŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 64
Sayfa : 253-270


Özet
İnsanlığın zaman olarak ölçülemeyen geçmişinden süzülerek gelen edebî türlerden birisi masallardır. Çocuk edebiyatı açısından vazgeçilmez olan bu türün edebiyat ve görsel dünyadaki varlığının hâlâ devam ediyor olmasında anlaşılması gerekli bir ihtiyaç bulunmaktadır. Yazarlık uğraşısını şekillendiren en önemli kaynaklardan birisi kendisinden önce oluşturulmuş yazmaya dair tecrübe alanıdır. Bir yazarı farklı ve kalıcı kılan şey kültürünü oluşturan dinamiklerden haberdar olması ve eserinde bunu kendi öznesinin penceresinden aktarabilmesidir. Yaratıcı yazarlık başlığıyla yazarın dünyası, yazının teknik hususları, edebî modalar gibi birçok husus öğretilebilir bir ortama taşınmıştır. Dünyada bu alana dair yapılan çalışmalara 'Masalları Yeniden Yazmak' (rewriting fairy tale) programı özellikle çocuk edebiyatı için işlek bir hâle getirilmeye çalışılmaktadır. Masalların edebî eserlere ilham unsuru olarak taşınması eserin yazıldığı dönemdeki edebî akımlar ve okurun yaşına bağlı olarak değişiklik arz eder. Yetişkinlere yönelik kitaplarda özellikle postmodernizmin tesiriyle masal, ironiyi oluşturan bir malzemeye dönüşür. Çocuk edebiyatı noktasından masalların yerli bir unsur olarak yazılan eserlere taşınması veya dönüştürülmesi hususu sınırlı sayıdaki yazar tarafından denenmektedir. Somut olmayan mirası aktarabilecek en önemli kaynaklardan birisi olan bu edebî türün, Keloğlan dışında, ortak hafızadaki yeri yabancı masallara terk edilmiş durumdadır. Halk Edebiyatı alanında yapılan masal derlemeleri çalışmaları ve yazarın metin olarak bu alanla irtibat kurması henüz yeterince işlek değildir. Bu araştırmada masalların Türk edebiyatında kullanılışına genel bir çerçeve içerisinde bakılmaya çalışıldı. Çocuk edebiyatının önemli kıstaslarından çocuğa görelik ilkesiyle Halk Edebiyatı sahasında derlenmiş bazı masalların kurgu ve diline dair tekliflerle yazı dilinin sözlü kültürden ayrılan özellikleri üzerinde duruldu. Yücel Feyzioğlu'nun Tatar Türklerinden derlenmiş Saran ile Yumart adlı masala uyguladığı yeniden yazma tekniği örneklendirilerek çocuklara yönelik yazarlık faaliyetleri için akademik birikimden faydalanmaya dikkat çekildi.

Anahtar Kelimeler
yaratıcı yazarlık, masalı yeniden yazma, çocuk edebiyatı, Yücel Feyzioğlu.

Abstract
One of the literary genres that have been filtered through the immeasurable history of mankind is folktales. There is a necessity to understand the reason behind this continuing presence in the literary and visual world, indispensable in terms of children's literature. One of the most important sources, shaping the struggle of the author, is the area of experience in writing beforehand . A writer should be aware of the dynamics that make up a different and lasting thing, the culture, and how they can pass it through their own window in their work. With creative writing, many things such as the author's worldview, technical aspects of literature, literary modes have been able to become teachable skills. Through creative writing, a method called 'rewriting fairytales/folktales' is being tried to be put into action especially for children's literature. The usage of folktales in this field as an inspiration to literary works varies depending on the literary movements and the age of the reader at the time of writing the book. In adult books, especially under the influence of postmodernism, the fairytale becomes a material that forms irony. A limited number of authors have been trying to move or transform books from the point of child literature to works written as an indigenous element. This literary treasure , one of the most important sources that can convey intangible heritage, has been replaced by foreign fairy tale characters, except Keloğlan . Studies of folktales in the field of Folk Literature and the authors' contact with this field as texts are not yet sufficient. In this article, it has been attempted to at the usage of folk tales in Turkish literature through a wide frame has been attempted to be used within a general framework for the use of tenses in Turkish literature.One of the most important criteria in children’s literature is child appropriateness of the work,in terms of language used and plot.The usage of rewriting technique in Yücel Feyzioğlu's work 'Saran and Yumart', inspired by the Tatar Turks, was used to show the importance of using academic knowledge in works aimed at children's literature.

Keywords
creative writing, re-writing folktales,children literature,Yücel Feyzioğlu.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri