• Hızlı Erişim
  • Duyurular

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 177
    Bugün Toplam : 154
    Genel Toplam : 230792

Haçlı-Bizans Müttefik Ordusunun Dimyât Kuşatması (1169)
(Damietta Siege of the Crusader-Byzantine Allied Army (1169) )

Yazar : Serkan ÖZER    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 63
Sayfa : 499-513


Özet
Bu makalede 1169 yılında Haçlı-Bizans müttefik ordularının Dimyât şehrini kuşatmaları konu edilmiştir. Büyük umutlarla hayata geçirilen seferde Nûreddîn Mahmûd Zengî’nin desteği ve Fâtımîlerin tüm imkânlarıyla başarılı bir savunma yapan Selâhaddîn Eyyûbî, Haçlıları Mısır’dan eli boş göndermiş, bu zaferinin ardından Fâtımîler üzerindeki etkinliğini artırmıştır. Buna karşılık düzenlenen seferin başarısız olması, birbirini suçlayan Haçlılar ile Bizanslılar arasındaki düşmanlığın derinleşmesine neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Haçlılar, Bizans, Dimyât, Selâhaddîn Eyyûbî, Fâtımîler, Zengîler

Abstract
In this article, the siege of the city of Damiette by the Crusader-Byzantine allied armies in 1169 has been mentioned. In the campaign realized with great hopes, Selâhaddîn Eyyûbî who carried out a successful with the support of Nûreddîn Mahmûd Zengî and all the opportunities of the Fâtimids, sent the Crusaders empty-handed from Egypt, increased his impact over the Fatimids after this victory. The failure of the campaign, however, led to the deepening of the hostility between the Crusaders and the Byzantines blaming each other.

Keywords
Crusaders, Byzantium, Damietta, Selâhaddîn Eyyûbî, Fatimids, Zangids

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri