• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 83
  Bugün Toplam : 61
  Genel Toplam : 463875

Akkoyunlu Sultan Yakûb’un Ölümüne Dair Münazara ve Bazı Değerlendirmeler
(A Debate and Some Evaluations on Aq-Qoyunlu Sultan Yakub’s Death )

Yazar : Ayşe ATICI ARAYANCAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 63
Sayfa : 437-446


Özet
25 Aralık 1490 yılında ölen Sultan Yakûb’un ölümü ile ilgili dönem kaynaklarında farklı bilgiler aktarılmaktadır. Kaynaklardan bazılarında eşi yâda annesi tarafından zehirlendiğine dair bilgiler yer alırken, bazılarında taûn ( veba) gibi bir hastalığa yakalanarak genç yaşta doğal olarak vefat ettiği geçmektedir. Uzun Hasan Bey sonrası Akkoyunlu tahtına oturan Sultan Yakûb’un istikrarı sağlayıp, Akkoyunlu yönetimini tek merkezde toplamasının ardından kısa bir süre sonra zamansız ölümü Akkoyunlu Devleti’ni yavaş yavaş yıkılışa sürüklemiş, Akkoyunlu mirzaları ve aşiretler arasında taht kavgaları başlamıştır. Bu nedenle Sultan Yakûb’un ölümü devletin iç siyasetini derinden etkilemiştir. Ayrıca ölüm şeklinin yanı sıra ölümünden sonra cesedinin Şah İsmail tarafından çıkartılıp yakılması İran ve Azerbaycan coğrafyasındaki Sünnî-Şiî mücadelesi açısından dikkat çekicidir. Bu makalede Sultan Yakûb’un şaibeli ölümü, vasiyeti, ölüm tarihi, nerede defin edildiği, mezar yeri ve cesedinin akıbeti, nerede bulunduğu gibi konular ele alınırken, onun ölümünün iç ve dış siyasetteki yeri ve önemi tartışılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Sultan Yakûb, Akkoyunlu, Suikast, Ölüm, Sünnî, Şiî

Abstract
Different information about the death of Aq Qoyunlu Sultan Yakûb, who died on December 25th 1490, are reported in the related era resources. While some of the sources indicated that he had poisoned by his spouse or mother, some indicated that he had caught a disease such as a torture (plague) and died naturally at a young age. After Uzun Hasan Bey, Sultan Yakûb, who was sitting on the throne of Aq Qoyunlu, provided stability and the untimely death shortly after the Aq Qoyunlu administration was gathered in one center, the Aq Qoyunlu State was gradually dragged to the ruin. The throne trials began between the Aq Qoyunlu dynasts and the tribes. For this reason, while the way that Sultan Yakûb’s death deeply influenced the domestic politics of the state, the small dynasts ascend the throne with the support of the tribal leaders experienced failures successively. In addition to his way of death, after his death, his body was taken out and burned by the Safavid sultan Shah Ismail is important in terms of the Sunni-Shiite struggle between Iran and Azerbaijan.In this article, we will try to discuss the place and significance of his death in domestic and foreign politics, while discussing issues such as Sultan Yakûb's death, date of death, where he was laid, where his cemetery was and what the fate of his body was

Keywords
Sultan Yakûb, Aq Quyunlu, Assassination, Death, Sunnî, Shi’i

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri