• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 115
  Bugün Toplam : 82
  Genel Toplam : 375859

Hz. Muhammed Döneminde Medine’de İktisadî Hayat
(Hz Mohammed Period of Economic Life in The Medina )

Yazar : Cem TÜYSÜZ  - Zehra HIRA  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 63
Sayfa : 447-484


Özet
Bu araştırmanın konusu ve amacı, Hz. Peygamber döneminde Medine’deki iktisadî hayatın tarım, hayvancılık ve ticaret başlıkları açısından incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Bunun için ilk başlıkta İslam’da iktisadın mahiyetine ve önemine vurgu yapılacaktır. İkinci başlıkta genel olarak Arabistan’da tarım ve özelde Medine ve çevresinin doğal yapısı, Medine’nin tarım arazileri, tarım ürünleri ve tarım ürünlerinin vergilendirilmesi ele alınacaktır. Üçüncü başlıkta Hz. Peygamber döneminde hayvancılığın yeri ve önemi, yetiştirilen hayvanlar, bunlardan elde edilen ürünler ve hayvanların vergilendirilmesi açıklanacaktır. Dördüncü başlıkta ticaret yolları, panayırlar, ticaret kervanları, hicretten önce ve sonra Medine’de ticaret, kullanılan paralar ve ticaret mallarının vergilendirilmesi hakkında bilgiler verilecektir.

Anahtar Kelimeler
Tarım, Hayvancılık, Ticaret, Vergi, Medine.

Abstract
The subject of this research, the economic life of the Prophet in Medina agriculture, livestock and trade is examined and evaluated in terms of titles. In the introduction, informed firstly the subject, purpose, method and resources of research, then the basis of Islamic economics, the importance of economics in Islam, and the approach of Islam to basic economic concepts. In this context, in Islam, the importance and importance of economics will be emphasized in the first chapter. Second chapter will focus on agriculture in Arabia in general and the natural structure of Medina and its surroundings in particular, taxation of Medina's agricultural lands, agricultural products and agricultural products. In the third chapter, the importance of livestock in the period of Hz. Muhammad, the animals raised, the products obtained from them and the taxation of animals will be explained. In the fourth chapter, trade routes, fairs, trade caravans, trade before and after Medina, information on the taxation of trade and used goods will be given.

Keywords
Agriculture, Animal Husbandry, Trade, Tax, Madinah.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri