• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 154
  Bugün Toplam : 357
  Genel Toplam : 373319

Klâsik Türk Şairlerinin Kaleminden Mağrib, Habeş ve Sudan
(Magrib, Abyssinia and Sudan from the Point of Classical Turkish Poets )

Yazar : Kamile ÇETİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 63
Sayfa : 35-57


Özet
Osmanlı Devleti denildiğinde ilk akla gelen unsurlardan biri de, bu devletin egemen olduğu zaman dilimi boyunca varlığını devam ettiren ve esasen bir gelenek şiiri olan Klâsik Türk Şiiri’dir. Söz konusu şiirde, dinî, tarihî, mitolojik vb. birçok alanın yanında reel hayata dair malzemelerden de geniş şekilde istifade edilmiştir. Bu bağlamda, Osmanlı Devleti’nin hâkim olduğu veya siyasî, sosyal ve kültürel bakımlardan irtibatta bulunduğu coğrafî mekânlardan birçoğu Klâsik Türk Şiiri’nde geniş yer bulmuştur. Şairler, kaside veya tarih gibi şiirlerde bazen mekânları tarihî gerçeklikleri içinde söz konusu etmeyi tercih etmişlerdir. Bununla birlikte, edebî eserin bir gereği olarak, birtakım edebî sanatların ifade imkânlarından yararlanılarak, çoğu kere coğrafî mekânlar bir kurgu çerçevesinde şiirlere yansımıştır. Osmanlı şairlerinin eserlerinde yer verdikleri mekânlar arasında Afrika kıtası da yer almaktadır. Çalışmada, Mağrib ifadesiyle karşılanan Afrika kıtasının ve burada yer alan ülkeler durumundaki Cezayir, Fas, Habeş, Sudan ve Tunus’un Osmanlı Şiiri’nde nasıl kurgulandıkları üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Şiiri, Mekân Adları, Mağrib, Edebî Sanatlar

Abstract
When Ottoman State is mentioned, one of the first elements that comes to mind is the Ottoman literature/poetry that continues its existence during the domination period of this state. In fact, Ottoman poetry is a traditional literature/poetry. The poetry in question widely benefits from real life materials besides religious, historical, mythlogical etc. areas. Within this context, Ottoman poetry widely consists of most of the geographical places which Ottoman State dominated and had political, social and cultural connection with. Poets sometimes prefers to mention some places within their historical realities in their odes and historical poets. However, as a neccessity of literature and benefiting from the opportunities of expression of some literary arts, geographical places are generally reflected to poems within a frame of fiction. Africa is among the places that is included in the works of Ottoman poets. In this paper, we will emphasize the continent of Africa (Magrib) and the countries are located in here Algeria Morocco, Abyssinia, Sudan and Tunisia was fictionalised in Ottoman poetry.

Keywords
Ottoman Poetry, Names of Places, Africa, Literary Arts

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri