• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 111
  Bugün Toplam : 84
  Genel Toplam : 375861

Nicolas de Nicolay’ın Seyahatnamesinde Kanuni Devri Osmanlı İmparatorluğu
(Kanuni Reign Ottoman Empire in French Voyager Nicolas de Nicolay’s Itinerary )

Yazar : Hakan SOYDAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 63
Sayfa : 267-288


Özet
Bir edebî tür olarak seyahatnamelerde anlatı kurgusal olmayan, yaşanmış ve gerçekçi bir olay örgüsüne sahiptir. Anlatıcının ait olduğu medeniyet dairesinin merkeze alındığı kendi ve öteki ile karşılaştırmaların konu edildiği seyahatnamelerde yazarın temel amacı ötekini anlamaktır. Yazarın hayatının belirli bir kesitini ve deneyimlerini ele alan bu edebî tür gerçekleştirilen seyahatin gerçekçi yönüyle kurgusal hikâye ve diğer anlatı türlerinden farklılıklar gösterir. Farklı edebi türlerle kurduğu ilişkiler nedeniyle kesin hatlarının tayini ne kadar güçse de merak güdüsü, sanatsal mükemmelleşme arayışı ve bilme açlığı gibi temel motifler seyahatnamelerin özgün yönleri arasındadır. Batılı seyyahların kaleme aldıkları seyahatnameler Doğu toplumunu ve kültürünü anlama çabasının bir sonucudur. Nicolas de Nicolay’ın ilk kez 1568 yılında yayımlanan Les Quatre Premiers Livres de Navigations et Pérégrinations Oriantales (Doğuya Deniz Yolculukları ve Geziler) adlı eseri de mezkûr amiller neticesinde kaleme alınmış bir seyahatnamedir. İlgili seyahatname birbirini tamamlar nitelikte dört kitaptan ibarettir. Arfeuille Senyörü ve Fransa Kralının hizmetkârı olarak kendisini tavsif eden Dauphiné’li Nicolas de Nicolay’ın eseri Kanuni devri Osmanlı coğrafyası ve toplumuna dair gözlemleri muhtevidir. Seyahatnamenin kendini diğer örneklerinden farklı kılan temel özelliklerinden birisi de devrin erkek ve kadınlarını temsil eden çizimlere yer vermiş olmasıdır. Toplumsal konumlarına muvafık giyimleri ile çizilen erkek ve kadınlar Batılı bir seyyahın oluşturmaya çalıştığı imge dünyasını da okuyucuya sunmaktadır. Bu çalışmayla birlikte Fransız seyyahın gözüyle XVI. yüzyıl Osmanlı coğrafyası ve toplumuna dair gözlemler incelenecektir. Aynı zamanda seyahatnamenin, türün edebî mikyaslarına ne denli uyduğu ele alınacak ve seyahat edebiyatı dâhilinde değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Seyahatname, Nicolas de Nicolay, Doğu Algısı, Kanuni Devri, Osmanlı İmparatorluğu.

Abstract
As a literary genre, itineraries have a plot which is non fictional, lived and realist. The itineraries in which narrator move his civilization paradigms to central position and makes comparisons with the other civilization aims to understand the other. This literary genre which deals with the writers’ life and experience is different from fictional histories and narrative genres by the realist aspect of the travel. Although it is difficult to determine certain measures of itineraries because of its close relations with other literary genres, some features such as interest, quest of excelling and passion for learning are among the original features. Western itineraries are the conclusion of the effort which aims to understand Eastern society and culture. Nicolas de Nicolay’s itinerary Les Quatre Premiers Livres de Navigations et Pérégrinations Oriantales published for the first time in 1568 is the consequence of the stated reasons. This itinerary comprises four books which complete each other. The work of Nicolas de Nicolay from Dauphine who qualify himself as the attendant of Arfeuille Senior and France’s King, consist some observations for geography and society about Kanuni Reign of Ottoman. One of the specifications of the itinerary which makes it from the alternates is the pictures made for men and women. Men and women described in dress suitable to their social position present also an imaginary world which is designed by a western voyager. With this study, we will examine the observations about XVIth century Ottoman geography and society by a French voyager regard.

Keywords
Itinerary, Nicolas de Nicolay, Eastern İmagination, Kanuni’s Reign, Ottoman Empire.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri